Schadeloket stopt voorlopig met afhandeling van 1250 claims

Aardbevingsschade in Zeerijp. Foto: archief DvhN.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt voorlopig met de afhandeling van 1250 schademeldingen in Noord-Drenthe en Oost-Groningen. Ook worden daar geen schades opgenomen.

Het is volgens het IMG bij veel schades uit delen van de gemeenten Noordenveld, Westerkwartier, Pekela, Westerwolde en Oldambt duidelijk dat die niet zijn veroorzaakt door aardbevingen. Deze gebieden liggen ‘buiten het effectgebied’ van de beving van Huizinge in augustus 2012. Wel is er een deze contreien sprake van bodemdaling en bodemstijging.

In afwachting van een advies van de TU Delft en TNO wil het IMG voorlopig geen besluiten meer nemen over claims uit deze gebieden. Beide instituten is gevraagd te adviseren hoe groot de kans op schade door bodemdaling en bodemstijging door de gaswinning en het gebruik van de gasopslag bij Norg is. Dat onderzoek duurt enkele maanden.

Afgewezen

Volgens woordvoerder Jouke Schaafsma is de directe aanleiding voor het besluit onder meer het feit dat de afgelopen periode steeds meer schades uit het genoemde gebied zijn afgewezen. ,,Die afwijzingen leiden tot onrust en vragen bij schademelders.’’

Het IMG vindt de onzekerheid voor de melders vervelend, maar zegt de ogen niet te kunnen sluiten voor ‘nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen’.

Er zijn in de beide gebieden sinds begin 2018 overigens ruim 700 claims afgehandeld. Bij ruim zeshonderd schades werd een vergoeding toegekend; 57 werden niet vergoed. Meer dan de helft van die afwijzingen was de laatste twee maanden.


Nieuws

Meest gelezen

menu