Scheepswerf Pattje Waterhuizen draait langer op gedoogvergunning

Scheepswerf Pattje Waterhuizen. Foto: Archief DvhN/ Geert Job Sevink

De gedoogbeschikking van scheepswerf Pattje in Waterhuizen is verlengd tot 15 oktober.

De scheepswerf had in afwachting van de vergunningsprocedure een gedoogbeschikking tot 1 augustus. De gedoogvergunning is van kracht tot de procedure is afgerond.

Op 28 november 2016 heeft het bedrijf een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten en in werking hebben van een scheepswerf en voor het bouwen van twee milieuhallen.

Eén van de ingediende zienswijzen geeft aanleiding tot nader onderzoek. De zogenoemde voortoets op grond van de Natuurbeschermingswet moet worden overgedaan omdat het onderzoek te lang geleden is uitgevoerd. Zonder die toets valt niet af te wegen welke effecten er zijn op de natuurwaarden.

In de periode tot 15 oktober moet dit onderzoek worden uitgevoerd. Als de gemeente de gedoogvergunning niet had afgegeven, had de werf direct gesloten moeten worden.

Bij de provincie werd door omwonenden veelvuldig geklaagd over geluidsoverlast, licht, stank, trillingen en een verfzweem bij de werf. De provincie legde het bedrijf daarom dwangsommen op om de hinder weg te nemen.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer is tegenwoordig verantwoordelijk voor scheepsbouwvergunningen en wil de activiteiten van Pattje toestaan. De werf heeft volgens de voorwaarden twee hallen geïsoleerd en bereidt de bouw van nog twee hallen voor om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu