Scheepvaart en extra treinen kan in volle stad

Het hoofdstation in Groningen. Foto: Archief DvhN

De vrees dat extra treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden een belemmering is voor de scheepvaart in het Noord-Willemskanaal is ongegrond.

Er blijft voldoende tijd voor schepen om de bruggen bij het Hoofdstation in Groningen te passeren.

Het besluit om na 2023 extra sneltreinen tussen de twee provinciehoofdsteden te laten rijden en een rechtstreekse verbinding tussen Groningen Europapark en Groningen-Noord mogelijk te maken, gaf veel onrust bij de schippers.

Zij vreesden dat ze twee keer per uur maar twee minuten zouden krijgen om de spoorbrug te passeren.

Onwenselijke situatie

Spoorwegbeheerder ProRail, de provincie en de gemeente Groningen vinden dat een onwenselijke situatie. Om de huidige openingstijd van de gewenste dertien minuten per uur mogelijk te maken, is nog eens goed gekeken naar de dienstregeling.

,,,Die is krap en complex. Het is een hele zoektocht geweest, maar het is gelukt’’, zegt vervoersgedeputeerde Fleur Gräper (D66).

Zo wordt de bediening van de verschillende bruggen in de omgeving van het Hoofdstation beter op elkaar afgestemd. Ook passen treinvervoerder Arriva en ProRail de dienstregeling van de treinen enigszins aan. De sneltrein naar Leeuwarden vertrekt van een ander perron.

De maatregelen worden in nauw overleg met treinvervoerder Arriva genomen. Schepen die richting Assen of het Paterswoldsemeer het Noord-Willemskanaal willen bevaren, moeten eerst de nodige ‘hindernissen’ nemen. Bij het Hoofdstation passeren ze drie bruggen: een busbaanbrug (de Zaanbrug), een spoorbrug en een fietsbrug. De uitkomst van de gesprekken is dat tussen zes uur ’s morgens en acht uur ’s avonds de spoorbrug twee keer per uur 6,5 minuut open is.

Taakverdeling

Voor en na die tijd zijn de brugtijden langer, omdat er dan veel minder treinen rijden.

Dat er zoveel partijen aan tafel zaten om het probleem op te lossen, heeft te maken met de taakverdeling. De provincie is beheerder van het Noord-Willemskanaal en verantwoordelijk voor een vlotte doorvaart. ProRail bedient de spoorbrug, terwijl de gemeente gaat over de andere twee bruggen.

Gräper: ,,Alles overziend kom je tot de conclusie dat het ook een kwestie van communicatie is tussen de verschillende beheerders. De doorvaarttijd stond onder druk. Door de bediening op deze route beter op elkaar af te stemmen, hoeven de schippers minder lang te wachten en winnen ze tijd.’’

Nieuws

menu