Scheuren in huismuren en in de ziel

Nedmag Veendam Foto: DvhN

Met de stilste boortoren van dit moment en met geluidswallen probeert Nedmag tegemoet te komen aan omwonenden van de locatie in Borgercompagnie.

Nedmag-directeur Bert Jan Bruning ziet zich voor een haast onmogelijke taak gesteld. Hij moet het vertrouwen zien te winnen van die Groningers in wiens ‘achtertuin’ Nedmag al jaren magnesiumchloride uit de grond haalt. Nedmag wil in Borgercompagnie twee nieuwe zoutputten om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Uit bestaande bronnen komt nog onvoldoende zout om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Daarom wil het bedrijf twee oude putten sluiten. Ook het terrein zelf moet op de schop. Een paar kilometer verderop wil Nedmag zout winnen tussen Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen.

Verzet

Door al deze plannen komen bewoners in verzet of zetten de soms al jarenlange strijd tegen zoutwinning voort. Ze wijzen op schade die aan gebouwen is ontstaan en die volgens hen te maken heeft met bodemdaling als gevolg van zoutwinning. ,,Dat het vertrouwen compleet weg is en dat mensen boos zijn, dat begrijp ik. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat zoutwinning niet de oorzaak is van aardbevingen. Alles wordt overschaduwd door de beving-en gaswinningproblematiek. We kunnen de verant-woordelijkheid van de NAM niet op ons nemen’’, stelt Bruning.

,,Ik wil de problematiek niet bagatelliseren. Het blijft voor ons lastig. Maar wij moeten verder als Nedmag. We hebben meer dan vijfhonderd mensen die hier het dagelijks brood verdienen.’’ Al in 2011 stelde de Commissie Bodemdaling van de provincie Groningen dat schade aan gebouwen in Borgercompagnie en Tripscompagnie niet lijkt te zijn ontstaan als gevolg van bodemdaling door zoutwinning. Een jaar later lag er een rapport van Staatstoezicht op de Mijnen, Menterwolde, Nedmag, Veendam, waterschap Hunze en Aa’s, de provincie en ingenieursbureau Arcadis. De conclusie: de schade komt niet door zoutwinning.

‘Iedereen schuift de schuldvraag door’

De kritiek was niet van de lucht. Of zoals GemeenteBelangen in Veendam het toen stelde: ‘De NAM liet Arcadis onderzoek doen met als conclusie dat schade in Veendam en omgeving niet het gevolg kan zijn van aardbevingen. Eerder deed Arcadis in opdracht van Nedmag onderzoek naar mogelijke schade door bodemdaling als gevolg van zoutwinning. Conclusie: schade wordt niet veroorzaakt door zoutwinning. Hoe objectief zijn dergelijke onderzoeken?’

Dat vraagt Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie zich nog steeds af. Deze week sprak ze tijdens een raadscommissievergadering haar verontrusting uit. ,,Iedereen schuift de schuldvraag door. Nedmag wijst naar de NAM, die wijst misschien weer naar Nedmag. En de bewoners? Die zijn de dupe. Die zitten met de gebakken peren. Hoe het verder moet? Zeg het maar. Dat is de vraag.’’

Bruning: ,,Wat we ook doen: we kunnen de argwaan bij sommige mensen niet weghalen. Voor ons is het belangrijk dat we in gesprek blijven. Dat we laten zien dat we een goede buur zijn. Binnenkort gaan we naar Finland voor de stilste boortoren die er is, een elektrische. We leggen geluidswallen aan. Nedmag is een kwetsbaar bedrijf. De enige bron van dit unieke zout ligt hier. Daarom opereren we open en bloot.’’

Nieuws

menu