Scheurtjes in front tegen windpark N33

Drie gemeenten, drie meningen over het windpark bij de N33. Het door politici in Oldambt, Veendam en Menterwolde gewenste politieke front vertoont haarscheurtjes.

RWE wil drie windmolens bouwen aan de Oostpolderdijk

RWE wil drie windmolens bouwen aan de Oostpolderdijk

In Oldambt leggen ze zich al neer bij de plaatsing van de windturbines en wordt ingezet op financiële compensatie voor omwonenden. Dat bleek eerder deze week tijdens een raadsdebat.

Uiteraard is er kritiek. ,,De democratie lijkt op te houden in Den Haag”, sprak Gerda Siks van SP. Toch vindt de meerderheid van de raad dat onderhandelen over smartengeld het juiste pad is. ,,Maar wel een blok vormen met Veendam en Menterwolde”, meent D66 raadslid Johnny de Vos. En daar zit hem juist de kneep. Want in Veendam wordt voor een harde lijn gekozen: geen windturbines bij de dorpen. Tot dusver wordt zelfs niet over compensatie gesproken. In Menterwolde houden ze al helemaal niet van een softe aanpak en wordt gekoerst op een snoeiharde brief naar minister Kamp. In het schrijven moet vooral het ontbreken van draagvlak onder de inwoners aan de orde komen.

Onderlingen verschillen spelen EZ in de kaart

Drie verschillende geluiden uit de gemeenteraden is juist wat de colleges van burgemeester en wethouders niet willen. Zij zijn ervan overtuigd dat het windmolenpark niet meer tegen is te houden en financiële compensatie het enige is dat rest. Het lijkt vechten tegen de bierkaai om de verschillende raden op een lijn te krijgen. Dat speelt de initiatiefnemers van het windpark en het ministerie van Economische Zaken in de kaart.

Onderling weten burgers elkaar beter te vinden. De Alliantie van Dorpsbelangenverenigingen huldigt het standpunt dat er niet valt te praten over compensatie en participatie. Tegenstanders als Storm Meeden en stichting Tegenwind N33 zetten vol in op zonneparken, in plaats van de geplande 34 tweehonderd meter hoge windturbines.

Heeft verzet nog zin?

Donderdagavond moet blijken hoe groot de weerstand is. De tegenstanders van Windpark N33 houden dan in Meeden een bijeenkomst voor alle inwoners in de drie gemeenten. Centraal staat de vraag: hoe inwoners hun verzet tegen Windpark N33 juridisch kunnen onderbouwen.

Of dat nog zin heeft? Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) van de gemeente Oldambt zei eerder deze week dat de onderhandelingen over compensatie al zijn ingezet. ,,Maar over wat er geboden is, zijn we niet tevreden.” Ook huldigde ze nogmaals het standpunt dat ‘het spel met elkaar gespeeld moet worden en dat alle partijen elkaar moeten vasthouden’. Of zoals het CDA in Oldambt vindt: solidair met elkaar blijven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu