Scholieren in Stadskanaal mogen zelf campagne verzinnen voor gezonde leefstijl leeftijdsgenoten

Scholieren moeten de kans krijgen om gezonde leefstijlcampagnes te bedenken voor hun leeftijdsgenoten in Stadskanaal. Het effect van de huidige lespakketten die worden ingezet is namelijk ‘zeer beperkt’.

Het gemeentehuis in Stadskanaal.

Het gemeentehuis in Stadskanaal. Foto: DVHN

Dat staat in het lokale preventieakkoord van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal stelt daarin onder meer het project ‘Living Labs scholieren’ voor. De gemeenteraad moet er nog goedkeuring aan geven. Het plan moet voor meer bewustwording zorgen bij jongeren over hoe zij gezond leven. Het zou op de scholen Ubbo Emmius en het Noorderpoort uitgerold worden.

In Stadskanaal heeft 61,8 procent van de inwoners overgewicht, landelijk is dat gemiddeld 48,9 procent. Dat vertaalt zich ook in het aantal inwoners met diabetes type 2: dat is tweemaal zo hoog als het landelijk gemiddelde.

Een kwart van de jeugd uit de derde klas van het voortgezet onderwijs (VO) heeft overgewicht en 9 procent van de VO-scholieren rookt.

Professional kijkt mee

Ongezonde leefstijlgewoontes doorbreken is een kwestie van lange adem, weten de opstellers van het rapport. Vooral bij ouderen. Bij de jeugd kan juist een kantelpunt worden gemaakt als zij op een positieve manier benaderd worden. Dat lukt het beste door mensen die dicht bij de leerlingen staan en in wie zij zichzelf herkennen.

De scholieren die zich willen inzetten voor bijvoorbeeld hun klasgenoten, mogen zelf een campagne bedenken. Daarvoor moet ook een budget komen. Na afloop wordt het project geëvalueerd en mogelijk vervolgd. Hoewel de leerlingen zelf het plan mogen maken, hebben zij wel een professional als aanspreekpunt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu