School in Onderdendam moet toch sluiten

Christelijke basisschool De Haven in Onderdendam sluit met ingang van 1 augustus toch definitief de deuren. Het aantal leerlingen zakt onder de 23 waardoor de school geen geld meer krijgt van het ministerie.

Vorig jaar nog vierden de leerlingen, hun ouders, het schoolteam en dorpsbewoners feest (foto) toen een plan werd ontwikkeld om de school open te houden. Tot grote teleurstelling van de direct betrokkenen is het niet gelukt om dat van de grond te krijgen. Tot overmaat van ramp kwam het aantal kinderen onder de grens van 23.

Directeur-bestuurder Simon van der Wal heeft het team, de medezeggenschapsraad en de ouders van De Haven deze week ingelicht. Onderwijsvereniging VCPO Noord-Groningen kijkt naar de mogelijkheden van een fusie met een andere school. Met het personeel worden individuele afspraken gemaakt over een andere werkplek binnen VCPO.

Foto: Archief Jan Willem van Vliet

Nieuws

menu