Schoolbestuurder Marenland, Dick Henderikse, neemt afscheid

Dick Henderikse: ,,Een fusie tussen scholen van boven af opleggen, werkt niet.’’

Krimp en aardbevingen staan centraal bij Dick Henderikse (63), bestuurder van openbaar schoolbestuur Marenland. Hij gaat met pensioen. ,,De gevolgen van aardbevingen belemmeren het leren van kinderen.’’

Een twintigtal Groninger schoolbestuurders zit in een zaaltje van het provinciehuis van Groningen. Het is 2005. Een ambtenaar presenteert op een scherm de demografische ontwikkelingen. De staafdiagrammen op het scherm worden steeds korter. Het aantal kinderen op basisscholen daalt en gaat nog meer dalen.

Krimp

,,Ik dacht: nu snap ik het’’, zegt Dick Henderikse (63) die in de zaal zit. ,,We hadden een basisschool in Onderdendam die wegens gebrek aan leerlingen moest sluiten. We dachten dat het toeval was. Soms heb je wat minder leerlingen maar komt het altijd weer goed. Opeens zag ik: dit is structureel.’’ Voor aanvang van de bijeenkomst bestond het woord nog niet, daarna wel: krimp.

Dick Henderikse is de hoogste baas van openbaar schoolbestuur Marenland, met 21 basisscholen in Delfzijl en Loppersum. Hij zit in het epicentrum van krimp en aardbevingen. Na elf jaar gaat hij met pensioen.

Marenland en Noordkwartier

De krimp slaat genadeloos toe. ,,Schooltjes met 70 leerlingen hadden het jaar daarop nog maar 40.’’ Marenland is kwetsbaar want ze heeft veel kleine scholen in veel kleine dorpen. De schoolbesturen Marenland, Noordkwartier, VCPO Noord-Groningen en Lauwers en Eems besluiten elkaar niet meer de beconcurreren, maar samen te werken. ,,We wilden voorkomen dat de ene school in een dorp de ander zou uitroken.’’ De samenwerking tussen de besturen strandt, maar Marenland en Noordkwartier gaan verder. Met kinderopvang Kids2B besluiten ze kindcentra te bouwen, scholen en kinderopvang onder een dak.

Stedum

Stedum heeft het geweten. Daar ‘moesten’ een openbare en christelijke basisschool fuseren. Het werd een vier jaar lange strijd. Ouders voelden zich overvallen. ‘Openbare’ ouders wilden niet onder een christelijk schoolbestuur vallen en de christelijke niet onder een openbare. ,,We legden de fusie van bovenaf op’’, zegt Henderikse terugkijkend. ,,Ik weet nu dat dat niet werkt. Het had nooit zo gemoeten.’’

Kwaliteit van het onderwijs

Het was de tijd dat op veel kleine scholen het onderwijs onder de maat was. De Inspectie zat besturen op de nek dat te verbeteren. ,,Maar ouders tilden niet zo zwaar aan kwaliteit. ‘Mijn kind gaat met plezier naar school’, zeiden ze’.’’ Schoolbesturen zwaaiden met leerlingenprognoses, ouders geloofden ze niet. ,,Toch zijn al die cijfers uitgekomen.’’

Henderikse zag ook hoe dat daarna veranderde. ,,Vroegen ouders van twee scholen in een dorp of hun scholen alsjeblieft konden fuseren, omdat ze bang waren dat anders beide zouden verdwijnen.’’

Aardbeving Huizinge

De discussie over de krimp was nog in volle gang toen de aarde bij Huizinge in 2012 beefde. Meer bevingen volgden. In Loppersum zat Henderikse met zijn scholen in het epi-centrum. ,,In onze scholen zat veel glas, er waren onvoldoende dragende muren en vaak een topzwaar dak. Waren ze veilig? We wilden geen enkel risico lopen.’’ Het is ingrijpend: van de 21 scholen van Marenland worden 18 vernieuwd of versterkt.

Dick Henderikse

Ouders en leerlingen maakten zich nauwelijks zorgen. ,,Maar toen woningen van veel ouders onveilig bleken, veranderde dat. ‘Hoe zit het met de school tegenover mij?’ , vroegen ze zich af.’’ De ombudsman constateert dat leerlingen het moeilijk hebben, leerkrachten ook. ,,De onzekerheid belemmert leerlingen in het leren.’’ Het is een nieuw fenomeen en de grote uitdaging van de komende jaren. ,,Onze leerkrachten moeten daar deskundigheid in opbouwen. Het staat hoog op ons lijstje.’’

Vandaag neemt Dick Henderikse afscheid, door zijn suikerziekte eerder dan hij had gewild. Geert Bijleveld neemt zijn taken over.

Nieuws

Meest gelezen

menu