Schouderklop voor burgerwacht Ter Apel

Ter Apel patrouilleert in de straten

Het Burger Preventie Team (BPT) heeft er mede aan bijgedragen dat het weer rustiger is in Ter Apel. Het blijft fungeren als ‘ogen en oren' van de politie in het grensdorp.

Dat schrijven burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde in een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat wat volgens B en W het effect is geweest van de maatregelen die vorig jaar werden genomen om onrust in Ter Apel weg te nemen.

Die onrust werd mede veroorzaakt door winkeldiefstallen, gepleegd door bewoners van het asielcentrum. Niet door pas gearriveerde vluchtelingen, maar door mensen die al langer in dat centrum verbleven.

De gemeenteraad legde 40.000 euro op tafel voor het nemen van maatregelen. Voor dat geld werden onder meer mensen ingehuurd om een oogje in het zeil te houden in winkels. Die werkten nauw samen met onder meer de politie.

Geen zin in 'al dat vergaderen'

B en W stellen dat deze samenwerking en andere maatregelen eraan hebben bijgedragen dat het nu rustiger is in Ter Apel. Ze schrijven dat ook de inzet van het BPT daarbij niet mag worden vergeten ,,Dat heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd en blijft als burgerinitiatief actief als extra ogen en oren van de politie'', zegt burgemeester Leontien Kompier ter bevestiging van de inhoud van de brief.

Het BPT werd ruim voor het nemen van de maatregelen al opgericht door inwoners van Ter Apel. Het team bestaat uit ongeveer dertig mensen die door burgers kunnen worden gebeld na een winkeldiefstal of inbraak. De teamleden nemen contact op met de politie.

Het BPT draaide lang op basis van een met de politie en gemeente gesloten convenant. Het stapte daar kort voor de jaarwisseling uit. Het BPT-bestuur zei geen zin te hebben in ‘al dat vergaderen' en was ook niet blij met geluiden dat het zich te veel als beveiligingsdienst zou gedragen. Door dat besluit, waar B en W absoluut niet blij mee waren, ontstond er een opmerkelijke situatie waarin het BPT zonder officiële afspraken bleef functioneren.

'Onze diensten zijn nog altijd hard nodig'

Uit de brief en de woorden van Kompier blijkt dat er inmiddels overleg is gevoerd tussen de gemeente en het BPT en dat het team kan doorgaan. ,,En dat doen we zeker'', zegt woordvoerder Harry Siemers. ,,Zonder een convenant. Onze diensten zijn nog altijd hard nodig. We worden vaak opgeroepen en dragen de zaak dan over aan de politie. Precies zoals het hoort. We hopen wel op wat meer financiële steun, bijvoorbeeld voor de aanschaf van communicatiemiddelen.''

Peter Erdman, voorzitter van de handelsvereniging Mercurius in Ter Apel, wil nog weinig kwijt over de conclusies in de brief. ,,Ik wil eerst graag cijfers zien, over het aantal diefstallen bijvoorbeeld. Als de door de gemeente genomen maatregelen inderdaad hebben geholpen, moet zich dat ook vertalen in een afname van het aantal diefstallen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Gevlucht
menu