Shell kent de toekomst van Noord-Nederland. Nu wij zelf nog

Ter illustratie. Het project is door de financiering van Shell en diens betrokkenheid bij het gasdossier omstreden bij de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Foto: Shutterstock

De provinciebesturen willen meer weten van de toekomstscenario’s die door een groep noorderlingen zijn gemaakt met financiële hulp van Shell.

De afgelopen maanden hebben ongeveer veertig mensen uit Drenthe, Groningen en Friesland toekomstverhalen voor Noord-Nederland gemaakt. Van overheidsfunctionaris tot agrariër, van werkgever tot student, mensen uit de cultuursector en mensen uit de media. Het doel was inspiratie te vinden om de toekomst bewust een andere wending te geven.

Gesprekken in besloten kring