Slib Paterswoldsemeer ingezet voor moerasachtig landschap

Hoornseplas in de winter. Foto: Archief DvhN

Meerschap Paterswolde heeft een baggerplan in de maak voor het Paterswoldsemeer in Groningen. Het slib wordt gebruikt voor moerassen.

Het baggerplan draagt volgens het Meerschap bij aan het schoner maken van het meerwater. Op zeker drie plekken ligt een grote hoeveelheid slib op de bodem die het water in het hele meer vertroebelt.

Met het slib wil het Meerschap moerasachtige landschappen met riet aanleggen om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Dat gebeurt mogelijk op twee nieuwe ‘eilandjes’ in het meer (waaronder een voormalig eilandje) en aan de randen.

Plas-drasgebied

In totaal zijn er acht mogelijke moeraslocaties bedacht. Het gaat vooral om rechte oevers aan verschillende kanten van het meer, waaronder de fietsbrug bij de Hoornseplas en een oud slibdepot aan de noordoostkant van het meer.

In de polder langs het meer bij de molen is momenteel een plas-dras gebied in de maak.

Opvallend genoeg worden niet de meest ondiepe plekken gebaggerd. Bij die ondieptes ligt de oorspronkelijke ‘vaste’ bodem en daar blijft het Meerschap van af.

Tijdens een informatieavond mochten belangstellenden vorige week andere mogelijke moeraslocaties toevoegen. Ze kregen diezelfde avond ook te horen dat het waterpeil in het meer mogelijk in de zomer lager wordt dan in de winter. Momenteel is dat juist andersom.

Laagveengordel

Meerschap, waterschappen en provincies wilden water vanuit de Drentsche Aa via het Paterswoldsemeer naar De Onlanden en het Leekstermeer laten stromen. Die route is onderdeel van de ‘laagveengordel Groeningen’. De verbinding met de Onlanden is te duur omdat er een gasleiding in de weg ligt.

Volgens de provincie Drenthe gaat de waterverbinding vanaf de Drentsche Aa vooralsnog niet door omdat de waterkwaliteit in de Aa en het meer te veel verschilt. Er komt wel een ecopassage over de Meerweg, waar juridisch veel gedoe over is (geweest).

Ook de afvoer van water via de Piccardthofplas en het Stadspark in Groningen lijkt niet een geschikte optie. Om dit met succes uit te voeren, zijn waarschijnlijk grotere gemalen nodig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu