Sloop dreigt voor zes nieuwe studio’s

FOTO: CORNÉ SPARIDAENS

Sloop dreigt voor zes nieuwe studio’s aan de Westerbinnensingel in Groningen. Een boze buurman die door de bouw een stukje grond kwijtraakte, wil geen compromis.

Voor het definitieve besluit over de sloop valt, moet nog wel enkele jaren worden geprocedeerd. Kortgedingrechter Peter Duinkerken deed donderdag nog verwoede pogingen de strijdende partijen tot een compromis te verleiden, maar buurman De Vries weet van geen wijken. Hij voelt zich in zijn rechtvaardigheidsgevoel ernstig aangetast en de aangeboden financiële compensatie neemt dat niet weg.

Te gortig

De ruzie gaat over 7 vierkante meter grond van een steeg waar investeerder Joshua Camera de zuidelijke gevel van een gebouw met zes studio’s aan de Westerbinnensingel heeft opgezet. Daarover bestaat na een nauwkeurige meting van het Kadaster ook geen misverstand meer. Partijen troffen elkaar gisteren voor de derde keer. Een uitspraak in het eerste kort geding durfde rechter Duinkerken eerder niet aan. Hij wilde eerste een recente meting van het Kadaster.

Duinkerken probeerde de strijdende partijen nog wel tot elkaar te krijgen en bood een schorsing voor overleg aan. Daarna bleek de afkoop van de aantasting van het rechtvaardigheidsgevoel van buurman De Vries een bedrag van om en nabij 70.000 euro te gaan kosten. Dat werd investeerder Camera te gortig. Hij kocht de vervallen opstallen op nummer 12 waar nu de studio’s staan voor 100.000 euro. Hij vindt 15.000 euro voor schade voldoende.

Hoger beroep

De rechter doet over twee weken uitspraak. Nu al staat vast dat – hoe hij ook oordeelt – hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden volgt en een bodemprocedure om de werkelijke schade en eventuele rechtsgevolgen als sloop vast te stellen. Duinkerker wees er nog wel voorzichtig op dat Camera geen sterke zaak heeft, omdat hij in een vroegtijdig stadium van de bouw op zijn landjepik is gewezen. Door de bouw toch af te maken heeft hij een groot risico genomen. Toch kan een hoger beroep in zijn voordeel zijn.

De kwestie in de Westerbinnensingel is illustratief voor de ontwikkelingen in de binnenstad van Groningen. Investeerders stropen het centrum af op zoek naar locaties om appartementen en studio’s voor werkende en studerende jongeren te bouwen. Met het bestemmingsplan in de hand zoeken ze plekken waar in breedte, hoogte en lengte tot aan de uiterste grens kan worden gebouwd. Dit leidt geregeld tot conflicten met de autochtone bewoners die aantasting van hun privacy moeten dulden of delen van hun stegen en tuinen kwijtraken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu