Slopers maken ruimte voor nieuwe Sontweg

Slopers maken ruimte voor nieuwe Sontweg. FOTO DVHN

Slopers van Steenhuis maken korte metten met een bedrijfspand dat moet wijken voor de voltooiing van de nieuwe Sontweg.

Slopers van Steenhuis maken korte metten met een bedrijfspand dat moet wijken voor de voltooiing van de nieuwe Sontweg.

Onderhandelingen
De gemeente rondde vorig jaar de reconstructie, verbetering en verbreding van de Sontweg af tot aan de brandweerkazerne. Feitelijk moet de weg doorlopen en een snelle verbinding vormen met de nieuwe Sontbrug die op zijn beurt de bewoners van de woonwijk Meerstad het gevoel moet geven dat zij dicht bij de binnenstad wonen.

Het laatste deel van de vernieuwing kon niet worden aangepakt omdat de onderhandelingen met de eigenaar van het te slopen bedrijfspand langer duurden dan gedacht. Daardoor viel de planning om het werk in één fase te voltooien in het water.

Verlegd
De gemeente heeft al eerder laten weten dat de afsluiting van de reconstructie dit voorjaar zal plaatsvinden. Het kruispunt met de Bornholmstraat zal moeten worden verlegd evenals de pas aangelegde fiets- en voetpaden. Enkele weken geleden heeft Zijlstra Naaimachines zijn activiteiten verhuisd naar nieuwbouw die in zuidelijke richting is geplaatst.

Nieuws

Meest gelezen

menu