Smakelijk plantje op de kwelder bij Delfzijl beschermt de dijk en maakt de Eems schoner

Vrijwilligers zaaien zeekraal in op de gloednieuwe kwelder bij Delfzijl. Over een paar maanden is dit een groen paradijsje.

De gloednieuwe kwelder bij Delfzijl is vandaag ingezaaid met zeekraal. Het smakelijke plantje is goed voor het milieu én de dijk. Maar groeit hij er ook goed?

Terwijl windmolenwieken suizen en fluiten, lopen zes ijverige zaaiers op een rij over de kersverse kwelder bij Delfzijl. Ze trotseren de vlagerige westenwind die aan hun met zaad en zaagsel gevulde emmers rukt en werpen zwierig handjes zeekraalzaad over de zilte modder.