Smartengeld voor duizenden Groningers uit bevingsgebied. Niet voor schade aan het huis, maar voor persoonlijk leed

Woning met schade in het aardbevingsgebied. Foto: Archief ANP

Enkele tienduizenden bewoners van het aardbevingsgebied kunnen vanaf begin volgend jaar aanspraak maken op smartengeld. Het bedrag is maximaal 5000 euro per persoon.

Dat blijkt uit de contouren van de nieuwe regeling die het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen (IMG) vandaag heeft gepubliceerd. De regeling komt naast de vergoeding van aardbevingsschade en waardalingen van huizen in het bevingsgebied, die ook door het IMG worden uitgevoerd.

De regeling heeft alleen betrekking op immateriële schade zoals leed, verdriet en gederfde levensvreugde veroorzaakt door de gaswinning door de NAM. Voor overheidsfalen, ellende veroorzaakt in het aardbevingsgebied door de overheid, wordt niets uitgekeerd. ,,Of er een vorm van genoegdoening moet komen naar aanleiding van het handelen van de overheid is aan de politiek’’, zegt het IMG diplomatiek.

Iedereen kan aanvragen

Aanvragen voor smartengeld kunnen vanaf begin volgend jaar worden ingediend. ,,Iedereen kan een aanvraag doen. We kijken dan bijvoorbeeld naar de plek waar mensen wonen, de omvang van de schade aan hun woning en de duur van de afhandeling daarvan. Ook speelt het een rol of de woning in het versterkingsprogramma zit en of de bewoners ooit een melding hebben gedaan van een acuut onveilige situatie in hun huis’’, zegt Jouke Schaafsma van het IMG.

Er moet ook een persoonlijke vragenlijst worden ingevuld - die wordt op dit moment nog ontwikkeld door psychologen. Desgewenst kunnen aanvragers ook een gesprek vragen met het IMG om hun verzoek toe te lichten. Het instituut besluit vervolgens of iemand 1500, 3000 of 5000 euro smartengeld krijgt. Alleen bij uitzonderlijke en heel schrijnende gevallen wordt er een hoger bedrag overgemaakt.

Kinderen

Hoeveel krijgen kinderen? ,,Dat weten we op dit moment nog niet. Dat is één van de dingen waar we nog mee bezig zijn’’, aldus de woordvoerder.

De verwachting is dat een aanvraag binnen enkele maanden wordt afgewikkeld. Wanneer dertigduizend Groningers gemiddeld 3000 euro ontvangen, kost de regeling 90 miljoen euro. Volgens het IMG is de regeling uniek voor Nederland.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde december vorig jaar in een hoger beroep dat bewoners in het gasgebied recht hebben op een vergoeding wegens het gemis aan woongenot wanneer ze tenminste één keer schade hebben geleden. Bij twee schades is er volgens het hof recht op smartengeld. Dat zou minimaal 2500 euro per persoon moeten zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu