Groningse raad wil snel nog (veel) meer betaalbare huizen in Stad

De Groningse gemeenteraad in vergadering in de Oosterpoort. Foto: Siese Veenstra

De gemeente Groningen gaat kijken of ze de komende jaren fors meer huizen kan bouwen voor huurders met een laag tot middeninkomen en kopers met een krappe beurs.

Die opdracht kreeg wethouder Roeland van der Schaaf woensdagavond mee in alwéér een bijzondere raadsvergadering. Na maanden van overwegend digitaal vergaderen kwam de gemeenteraad voor het eerst weer in lange tijd voltallig bij elkaar op een bijzondere plek: cultuurcentrum de Oosterpoort.

Tempo moet omhoog voor rust op oververhitte huizenmarkt

Van der Schaafs Woonvisie was daar een van de hoofdmoten op het menu. Groningen bouwt de komende jaren al duizenden woningen bij om het groeiende huizentekort weg te werken. Maar volgens de raad moet het tempo nog veel verder omhoog om rust te brengen op de oververhitte woningmarkt in de stad.

Een motie van PvdA en GroenLinks om fors meer huizen bouwen in de sociale huursector, het middensegment van de vrije huursector (tot 1050 euro) en goedkope koopwoningen (tot een prijs van 225.000 euro), kreeg steun van een royale meerderheid in de raad.

Wethouder ziet kansen in nieuwe stadsdelen

Van der Schaaf gaat daar werk van maken. Ook van de opdracht in een breed gesteunde motie van D66 om meer te bouwen voor starters. In nieuwe stadsdelen die Groningen de komende jaren aansnijdt, zoals de Suikerzijde op het oude Suikerunie-terrein en de Stadshaven, liggen volgens de wethouder kansen om fors bij te bouwen, ook voor groepen die nu nog moeilijk aan de bak komen op de woningmarkt.

Of het helemaal lukt om minstens de helft van zulke nieuwe stadsdelen te richten op het middenhuursegment, zoals D66-woordvoerder Tom Rustebiel vroeg in een royaal aangenomen motie, durft de wethouder niet te garanderen. Maar hij gaat er wel over in gesprek met woningcorporaties en projectontwikkelaars. ,,We zijn de afgelopen jaren al van krimp naar groei gegaan, maar het moet harder, dat is duidelijk.’’

Steunpunt voor Groningers met coöperatieve woonplannen

Van der Schaaf gaat ook kijken of er een gemeentelijk steunpunt kan waar inwoners terecht kunnen met vragen als zij in coöperatief verband een woonproject willen realiseren. Een raadsmeerderheid schaarde zich achter dit voorstel van collegepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.

Verder onderzoekt de wethouder of een ‘opkoopbescherming’ de opmars van huisjesmelkers op de Groningse woningmarkt kan stoppen. De gemeente kent al een woonplicht die bepaalt dat eigenaren hooguit één kamer per huis mogen verhuren. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk kreeg steun voor een motie om dat aan te vullen met een regeling die voorschrijft dat kopers ook echt zélf in hun huis wonen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu