Snelle invoering versterkingswet Groningen loopt mogelijk maanden vertraging op. Groot deel Tweede Kamer zet minister Blok voet dwars

SP, PvdA, PVV en het CDA gaan sowieso niet akkoord met de route van ministers Stef Blok (Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om twee wetswijzigingen in de Tijdelijke wet Groningen buiten werking te stellen.

Minister Stef Blok

Minister Stef Blok ANP

Dat werd donderdagmiddag bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De wetswijzigingen - amendementen - waren begin dit jaar ingediend door SP-Kamerlid Sandra Beckerman en aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Die Kamermeerderheid vindt dat Groningers op rijkskosten juridische bijstand en financieel advies moeten krijgen en dat Groningers zelf de versterking van hun huizen in de hand mogen nemen.

‘Macht en tegenmacht’

Maar de demissionaire ministers willen de aangenomen amendementen zelfstandig terugdraaien door ze buiten werking te stellen. Volgens hen zijn de wetswijzigingen onwerkbaar en zit er geen financieel eind aan. Ze sturen er op aan dat de wet zo snel mogelijk - het liefst volgende week al - door de Eerste Kamer wordt geloodst.

Die route accepteren de vier partijen - samen bezitten ze een derde van de zetels in de Tweede Kamer - niet. Volgens hen zijn de wetswijzigingen aangenomen en dan mag het kabinet die - in tegenstelling tot moties - niet naast zich neerleggen.

,,Als je een keer de brug over gaat, kun je nooit meer terug”, zei PvdA’er Henk Nijboer omdat hij voorspelt dat de regering straks de vrijheid krijgt om aangenomen amendementen niet uit te voeren. ,,Ik ben er principieel op tegen dat het kabinet een amendement naast zich neer kan leggen. Helemaal in de discussies die we hebben over macht en tegenmacht. Van welke partij je ook bent, dit zou de Tweede Kamer niet zo maar moeten laten passeren.”

Het CDA is een voorstander van het indienen van een zogeheten novelle. Daarmee kan een wetsvoorstel dat al wel door de Tweede Kamer is aangenomen, maar nog niet door de Eerste Kamer, worden aangepast. Minister Blok waarschuwde voor het feit dat de wet dan niet in werking treedt en het onduidelijk is hoe lang de vertraging duurt. Het CDA was niet overtuigd en stemt, juist om de novelle te regelen, daarom in met de motie, zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Veel fracties waren niet aanwezig of namen geen standpunt in dus het is onduidelijk of de motie - dinsdag wordt er over gestemd - het haalt. Met de steun van het CDA is die kans wel veel groter geworden. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer met het kabinet over de Tijdelijke wet Groningen, ook wel versterkingswet genaamd. Daarin benadrukten ministers Blok en Ollongren eens te meer dat de wet er snel moest komen.

Betalingsregeling NAM loopt af

Vanwege de Groningers, klonk het toen eensgezind uit de kelen van de ministers. Want zij mogen niet de dupe worden. Ook wezen zij erop dat de twee amendementen van Beckerman dan wel zijn aangenomen, maar dat kon gebeuren omdat CDA en D66 vóór stemden terwijl zij eigenlijk tegen wilden stemmen. ,,Als mijn zus een jongen was geweest, dan had ik een broer gehad. Een aangenomen amendement is een aangenomen amendement”, zei Tweede Kamerlid Alexander Kops (PVV) toen gevat.

Blok had de Eerste Kamer ook al gewaarschuwd dat de versterkingsopgave enorme vertraging op zou lopen als er niet snel groen licht komt voor de wet.

Maar er is ook nog een andere reden voor de ministers om haast te maken en die is iets minder nobel. De wet regelt namelijk onder meer dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een heffing krijgt van het kabinet die zij moeten betalen. Tot die tijd ligt er een betalingsregeling met het gasbedrijf dat eigendom is van Shell en ExxonMobil. Die tijdelijke regeling loopt volgende week donderdag af. En het kabinet wil eigenlijk niet met de NAM en de twee aandeelhouders om tafel, want die zouden daar zo maar nieuwe voorwaarden op kunnen leggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu