SodM: Code rood in Groningen, NAM niet concreet genoeg

De beving in Zeerijp van maandag heeft ervoor gezorgd dat het code rood is in Groningen. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom is actie nodig en de voorstellen van de NAM zijn volgens de toezichthouder een stap in de goede richting, maar niet concreet genoeg.

,,De gasproductie in Groningen moet omlaag om het risico op aardbevingen te verminderen'', stelt SodM. Groningen bevindt volgens de toezichthouder in het hoogste alarmeringsniveau sinds maandag. Er is daarom naar verwachting in ieder geval een flinke productievermindering nodig om terug te kunnen gaan naar het waakzaamheidsniveau (code groen) of lager.

Advies binnen twee weken

SodM zal een advies uitbrengen aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie moet gebeuren.

SodM houdt er bij het advies geen rekening mee dat het terugdraaien van de gaswinning eventueel gevolgen heeft voor levering van gas aan bedrijven en huishoudens. Het advies is alleen gebaseerd op veiligheidsoverwegingen. ,,Het is aan de minister om zo nodig een afweging te maken tussen veiligheid en leveringszekerheid.''

'Veiligheidsbeleving'

De NAM wekt volgens SodM de indruk dat de maatregelen vooral nodig zijn voor verbetering van de veiligheidsbeleving. Dat is te mager, concludeert de toezichthouder. Volgens SodM kun je niet stellen dat er verder geen concrete veiligheidsrisico’s zijn.

De NAM stelt voor een aantal gasclusters in Groningen 'in te sluiten'. SodM gaat kijken of dit voldoende en de juiste clusters zijn om de seismische risico’s in het Loppersum-veld te verminderen. De NAM stelt ook voor de jaarlijkse productie van het Groningenveld te verlagen, maar geeft hierbij niet concreet aan met hoeveel.''

Te weinig bekend

Ondanks de vele wetenschappelijke onderzoeken, is de kennis van de ondergrond volgens SodM onvoldoende om te kunnen berekenen bij welk niveau van de gaswinning welke beving optreedt.

Nieuws

Meest gelezen

menu