SodM: Nedmag en AkzoNobel moeten bij zoutwinning beter om toekomst denken

Nedmag in Veendam.

Zoutwinningsbedrijven zoals Nedmag in Veendam en AkzoNobel hebben te weinig aandacht voor de risico’s van deze mijnbouw op lange termijn.

Dat concludeert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de zogeheten Staat van de sector Zout. Zoutwinningsbedrijven zijn vooral gericht op het beheersen van de risico’s tijdens de winning en het reageren op incidenten. Er is relatief weinig aandacht voor de toekomst.

Te weinig aandacht voor lange termijn