SodM: Nedmag en AkzoNobel moeten bij zoutwinning beter om toekomst denken

Nedmag in Veendam.

Zoutwinningsbedrijven zoals Nedmag in Veendam en AkzoNobel hebben te weinig aandacht voor de risico’s van deze mijnbouw op lange termijn.

Dat concludeert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de zogeheten Staat van de sector Zout. Zoutwinningsbedrijven zijn vooral gericht op het beheersen van de risico’s tijdens de winning en het reageren op incidenten. Er is relatief weinig aandacht voor de toekomst.

Te weinig aandacht voor lange termijn

De in Nederland actieve zoutwinningsbedrijven AkzoNobel, Nedmag en Frisia worden door SodM aangespoord om meer rekening te houden met de gevolgen voor de lange termijn.

SodM heeft voor de sector enkele aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren. er moeten onder meer calamiteitenplannen worden opgesteld.

Lek Veendam, dunne wand in Winschoten

De SodM reageert daarmee ook op recente incidenten. Bij Veendam is onlangs een gat in het dak van de caverne ontstaan waardoor pekel en diesel hebben kunnen wegstromen.

In Winschoten heeft een zoutmijn van AkzoNobel volgens de geldende normen ene te dunne wand. Deze zoutmijn wordt in de gaten gehouden. In Twente heeft AkzoNobel 61 cavernes die mogelijk instabiel worden op termijn.

Angst voor milieuverontreiniging

SodM is bang voor milieuverontreiniging als deze mijnen instorten. Transportleidingen, putten en cavernes kunnen gaan lekken. Gevaar van vervuiling van het oppervlakte- en grondwater is dan aanwezig. AkzoNobel staat onder verscherpt toezicht omdat er veelvuldig lekkages voorkomen bij onder andere verouderde leidingen en putten.

Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal der Mijnen zegt dat visie en strategie hoe om te gaan met de risico’s nog in de kinderschoenen staan. Hij vindt dat de bedrijven nu al een gedegen plan moeten maken hoe putten en cavernes in de ondergrond verlaten worden. Zo’n plan mag niet op de lange baan geschoven worden.

Nieuws

menu