Staatstoezicht op de Mijnen onderzoekt vergunningen overslagstation Roodeschool. Voldoen vergunningen aan strengere milieuwetgeving?

Staatstoezicht op de Mijnen doet onderzoek naar het overslagstation voor aardgascondensaat in Roodeschool. Eind maart moet het klaar zijn.

Op het overslagstation in Roodeschool wordt aardgascondensaat verladen. Het wordt met de trein naar onder meer het Botlekgebied bij Rotterdam gebracht om te worden verwerkt.

Op het overslagstation in Roodeschool wordt aardgascondensaat verladen. Het wordt met de trein naar onder meer het Botlekgebied bij Rotterdam gebracht om te worden verwerkt. Foto: DVHN

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoekt of de vergunning wordt nageleefd en of deze nog aan de (strengere) milieuwetgeving voldoet. ,,De uitkomst kan zijn dat de vergunning moet worden geactualiseerd’’, zegt woordvoerder Paul Trienekens van SodM. ,,In dat geval kunnen bijvoorbeeld zwaardere eisen worden gesteld of kan een gebruiksbeperking worden opgelegd.‘’ De bevindingen moeten eind maart op tafel liggen.

Nieuws

menu