SodM: verplaats overlaadstation aardgascondensaat in Roodeschool. Dorpsbelangen hoopvol, maar 'eerst zien dan geloven'

Het overslagstation van aardgascondensaat in Roodeschool moet zo snel mogelijk worden verplaatst. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat concludeert Staatstoezicht op de Mijnen.

Aardgascondensaat is giftig en licht ontvlambaar.

Aardgascondensaat is giftig en licht ontvlambaar. Foto: DVHN

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de vergunningen van Noordgastransport onder de loep genomen en de locatie onderzocht. Noordgastranport is het bedrijf dat het condensaat, een restproduct van aardgaswinning, verlaadt en met tankwagons per spoor voor verwerking naar andere plekken in Nederland vervoert.

Oude vergunningen

Nieuws

menu