Spookmail van de NAM voedt het Groningse wantrouwen

Een per ongeluk verstuurde mail van de NAM zet de discussie over de omvang van de versterkingsoperatie in Groningen op scherp.

Floep. In de mailbox van de Nationaal Coördinator Groningen ploft een mail van de NAM. Per ongeluk. Woede en wantrouwen zijn het gevolg.

Het overkomt iedereen wel eens. Je bent druk, veel aan je hoofd, en hup, daar vliegt je mail zo de inbox van de verkeerde persoon in.

Vaak vallen de gevolgen van zo’n vergissing mee. Soms niet. Soms, zoals op vrijdag 8 juni om twaalf over zeven ‘s avonds, leidt zo’n spookmail tot geruzie en een boze brief aan een minister.

Op die vrijdagavond in juni, bijna een maand geleden, belandt een mailtje van de Nederlandse Aardolie Maatschappij per ongeluk in de mailbox van de Nationaal Coördinator Groningen. Het bericht had moeten arriveren bij een technisch bouwkundige van onderzoeksinstituten TNO en NEN.

***

Hans Alders is dat moment een man on a mission . Anderhalve week voordat het mailtje van de NAM op zijn mat valt, heeft hij zijn aftreden als Nationaal Coördinator Groningen aangekondigd. Minister Eric Wiebes houdt zich niet aan de versterkingsafspraken, luidt zijn kritiek. Hij voelt zich belazerd en dat laat hij horen.

Als Alders de mail leest, stapelen de vragen in zijn hoofd zich op. Waarom heeft de NAM rechtstreeks contact met TNO en NEN, twee instituten die als taak hebben met onafhankelijk bevindingen te komen? En waarom weet hij, nota bene als coördinator van de versterkingsoperatie, niets van dit contact af?

Verbazing en woede

Met verbazing en groeiende woede verdiept de Nationaal Coördinator Groningen zich in de twee bijlagen bij de mail.

De NAM levert berekeningen, analyses en bouwtekeningen aan die gaan over nieuwe bouwnormen die nog niet zijn goedgekeurd. Het gas- en oliebedrijf schrijft bijvoorbeeld over de rekenmethode van Studio Calvi, een Italiaans ingenieursbureau dat in opdracht van de NAM analyses uitvoert. In deze rapportages staat dat een deel van de Groninger huizen oppervlakkiger kunnen worden geïnspecteerd en dat minder zware versterkingsmaatregelen nodig zijn.

Daarmee doet de NAM volgens Alders precies wat VVD-minister Eric Wiebes keer op keer ontkent: het bedrijf bemoeit zich niet alleen met de lopende maar ook met de toekomstige versterking van Groningen. Dat laatste is nadrukkelijk níet de afspraak. De NAM, die zelf een financieel belang heeft bij een zo klein mogelijke versterking, zou zich juist verre van de versterking houden.

Wie is die mysterieuze X?

Een geheimzinnig bericht is het, dat mailtje van de NAM dat per ongeluk bij hem binnenkomt. „SVP niet doorsturen”, leest Alders. In een bijlage wordt gerept over een zekere X die de NAM om de informatie in de mail heeft gevraagd. Wie deze mysterieuze X is, valt niet uit het bericht te herleiden. Het wekt wel de indruk dat de NAM, om welke reden dan ook, dacht dat de mail gevoelig zou liggen.

Voor Alders is dit de zoveelste bevestiging dat de NAM zich ten onrechte met van alles bemoeit en dat er om hem als Nationaal Coördinator Groningen heen wordt gewerkt. Hij bijt flink van zich af in een brandbrief aan Joost Walraven van de NEN, NAM-directeur Gerald Schotman en minister Wiebes.

Vreemd is het wantrouwen van Alders niet. Als NCG vormde hij de spil van de versterking en de zoektocht naar een nieuwe veiligheidsnorm. Dat hij niets van de rechtstreekse contacten tussen de NAM en TNO en NEN wist, is opvallend.

De NAM, NEN en de minister ontkennen

De drie heren werpen de beschuldigingen van Alders van zich af. De NAM is slechts gevraagd om technische gegevens aan te leveren, luidt hun stellige repliek, van onterechte beïnvloeding is zeker geen sprake.

***

Of dat waar is, is voor een buitenstaander niet te controleren. Dat gebrek aan transparantie is precies het probleem. Het per ongeluk verkeerde geadresseerde mailtje op die vrijdagavond in juni bewijst het opnieuw: er is volop wantrouwen. En dat is niet zo gek, met een mail die niet met anderen mag worden gedeeld, een zekere X die niet met naam wordt genoemd, en zelfs Hans Alders die niet weet wat er achter de schermen gebeurt.

Om het vertrouwen terug te winnen zijn daadwerkelijk onafhankelijke onderzoekers nodig die tijdig en op heldere wijze vertellen wat ze doen en ontdekken. Want misschien klopt de informatie van de NAM soms wel, maar er is in Groningen niemand meer die dat nog gelooft.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu