Spoor Groningen week plat voor autoweg

De spoorlijnen naar Assen, Bad Nieuweschans en Veendam zijn deze week van station Europapark gestremd voor werkzaamheden aan de nieuwe zuidelijke ringweg en de Helperzoomtunnel. Schermen voorkomen pottenkijken.

De bouw van de zuidelijke ringweg in Groningen werpt z’n schaduw vooruit. Automobilisten staan er deze week nog niet voor in de file, treinreizigers maken wel even pas op de plaats.

Terwijl treinreizigers uit Assen, Bad Nieuweschans en Veendam zich acht dagen lang per bus van en naar Groningen laten vervoeren, houden donkere schermen uit het zicht wat er deze week precies gebeurt bij het gestremde spoor aan de Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom in Groningen.

De aannemer heeft niet bewust voor zo’n afscherming gekozen, zegt woordvoerder Bert Kramer van bouwcombinatie Herepoort, maar het komt wel goed uit. De bouwers werken onder hoogspanning en pottenkijkers geven alleen maar onnodige afleiding. Die kunnen ze niet gebruiken.

Onverwachte werkzaamheden

,,We hebben 16 uur speling in het schema voor de hele week en die tijd hebben we inmiddels nodig gehad voor onverwachte werkzaamheden’’, aldus Kramer. ,,De mantel van grote rioolbuizen onder het spoor bleek uit meerdere lagen te bestaan. Vermoedelijk asbest. Daar mag je de zaag niet inzetten. We moesten een van de grote buizen daarom weghalen in langere delen dan gedacht en dat betekende veel extra werk. Maar die tijd lopen we later deze week wel weer in.’’

De werkzaamheden begonnen zaterdagnacht; maandag 14 augustus rijden Arriva en NS weer. Al kun je je dat nauwelijks voorstellen. Aan weerszijden van de ringweg zijn de sporen verdwenen en wroeten bouwers diep in de grond. Vrachtwagens rijden af en aan met betonnen, manshoge elementen voor verschillende tunnels.

Nieuwe ringweg

De hoofdaannemer van de nieuwe ringweg vloog talloze specialisten in. Ze werken op verschillende plekken onder het spoor – ook even verderop bij de Helperzoomtunnel – aan de voorbereidingen van de weg: het leggen van nieuwe kabels en leidingen. Behalve twee nieuwe rioolbuizen, is er bijvoorbeeld een mantelbuis voor telecomverbindingen in de maak.

Andere werkzaamheden hebben rechtstreeks te maken met de toekomstige ringweg. Zo worden alvast 50 funderingspalen geslagen voor het verdiepte deel van de weg en gaat deze week een grote betonnen kabelkoker de grond in. Die is bestemd voor de techniek van de drie toekomstige tunneltjes die verschillende stadswijken en het Sterrebos weer met elkaar verbinden. De ‘koker’ is fors uit de kluiten gewassen: een grote kerel kan er met gemak rechtop in staan.

Fietstunneltje

Aan de andere kant van de ringweg wordt alvast een fietstunnel gebouwd onder de spoorwegovergang Esperantostraat. Hij bestaat uit achttien betonnen prefab-delen (van 35 ton per stuk) die per schip – en het laatste stukje over de weg – vanuit Limburg zijn aangevoerd. Het is vooral een bijzonder klusje omdat niet zeker is of de tunnel ooit in gebruik wordt genomen. Nu alvast aanleggen blijkt zoveel goedkoper dan later, dat de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid er toestemming voor gaf.

Het fietstunneltje, tussen de Esperantostraat en de Waterloolaan, is een van de wensen van Aanpak Ring Zuid. Of er geld voor is, blijkt in de herfst. Op 8 november – als ze hebben gehoord of en tegen welke tegenvallers de aannemer bij de voorbereiding is aangelopen – geven rijk, provincie en stad Groningen definitief een klap op het besluit en kan de aanleg beginnen. Al dan niet met fietstunneltje en de andere wensen: extra groen en een complete aansluiting op het Europaplein.

Bij dat (herijkings)besluit moet vaststaan dat het risico op een budgetoverschrijding kleiner is dan bij een regulier project (50:50). De post onvoorzien is daarom wel groter dan gebruikelijk.

Rechtszaken

Voordat Herepoort aan de echte weg begint, moeten er ook nog twee rechtszaken worden afgehandeld over de tijdelijke verkeersweg langs de route en over een vleermuisvijver bij het Julianaplein. Ze kunnen de aanleg tot het voorjaar vertragen of zelfs helemaal tegenhouden.

De voorbereidingen – al twee jaar liggen straten langs de ringweg open voor het vernieuwen van kabels en leidingen – gaan ondertussen gewoon door. Zo zoeken baggeraars vanaf deze week uit voorzorg naar oude munitie in het Oude Winschoterdiep en komt er bij de Oosterpoort een nieuwe riolering.

2021 klaar

De nieuwe ringweg moet eind 2021 klaar zijn. Er is 721 miljoen euro voor uitgetrokken en daarmee is het de grootste infraklus in Noord-Nederland ooit. Voor het geld worden de knooppunten Julianaplein en Vrijheidsplein ongelijkvloers, verdwijnt de brug over het Noord Willemskanaal en komt er een extra aansluiting op bedrijventerrein Eemspoort.

Volgend jaar staat er in mei weer een spoorstremming gepland voor de ringweg, dan van een dag of vier. Voorbijgangers die willen kijken maar door de donkere schermen te weinig zien, kunnen hun toevlucht nemen tot een informatiekeet en het internet. Op de werkzaamheden staat deze week twee webcams gericht, deze zijn hier te bekijken.

Nieuws

Meest gelezen

menu