Staatsbosbeheer: Drijvend zonnepark in Sellingerbeetse mag rietganzen niet schaden

De gemeenteraad van Westerwolde buigt zich deze week over het plan voor het drijvende zonnepark. Foto: Archief Huisman Media

Staatsbosbeheer (SBB) kan zich vinden in de aanleg van een drijvend zonnepark in Sellingerbeetse, maar benadrukt wel dat rietganzen er geen last van mogen hebben.

Op de plas waar het zonnepark aangelegd moet worden, overwinteren volgens boswachter Hein Kuiper namelijk ieder jaar vele honderden rietganzen.

,,De plas is een belangrijke rustplek voor hen’’, zegt hij. ,,Als op een deel daarvan zonnepanelen komen te liggen, kan dat de vogels verschrikken. Het is van belang dat goed in de gaten wordt gehouden wat de gevolgen van dit plan voor de rietganzen zijn en dat indien nodig maatregelen worden genomen.’’

De plas, 60 hectare groot, is van het bedrijf Kremer. Dat won er vele jaren zand, maar inmiddels niet meer. Het wil er nu met het bedrijf GroenLeven drijvende zonnepanelen neerleggen, op een oppervlakte van zo’n 26 hectare.

Draagvlak

Beide ondernemingen dienden vorig jaar hun plan in bij de gemeente Westerwolde. Ze gingen om tafel met omwonenden en andere belanghebbenden, om draagvlak te krijgen. Dat is een voorwaarde waaraan moet worden voldaan om toestemming van de gemeente te krijgen. ,,Wij zijn ook belanghebbende en bij het overleg betrokken’’, zegt Kuiper. ,,We hebben nabij de plas een bos liggen.’’

Chris Kremer, directeur van het zandwinningsbedrijf, zegt dat de gevolgen voor flora en fauna zeker worden onderzocht als de zonnepanelen worden aangelegd. Aan de andere kant is het volgens Kremer de bedoeling dat omwonenden voordeel hebben van het drijvende zonnepark, onder meer door te profiteren van de inkomsten ervan. Tevens wil Kremer, als het licht op groen gaat, maatregelen nemen bij de andere plas in Sellingerbeetse waar nog zand wordt gewonnen.

,,De zandverwerkingsinstallatie die daar staat, willen we dan verplaatsen naar het bedrijventerrein in Ter Apelkanaal. Door Sellingerbeetse rijdt dan geen transport van ons meer.’’ Dat laatste is voor SBB ook een reden zich achter het plan te scharen.

Burgemeester en wethouders van Westerwolde doen dat ook. Zij vragen de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raadsleden buigen zich woensdag voor het eerst over dit voorstel.

Nieuws

Meest gelezen

menu