Staatsbosbeheer legt bomenkap dorpsbos Kruisweg stil

Op last van de provincie heeft Staatsbosbeheer de kap van zieke essenbomen in het dorpsbos bij Kruisweg (gemeente De Marne) stilgelegd.

Afgelopen maandag was met de machinale bomenkap begonnen. Vooraf zijn volgens provinciehoofd Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer alle vereiste preventiemaatregelen getroffen. Dat betreft het zorgvuldig sparen van bomen waarin tijdens het broedseizoen is genesteld. Ook nesten van roofvogels zijn vooraf in kaart gebracht. Daaraan mag geen schade worden toegebracht.