Staatstoezicht op de Mijnen kan niet meer ingrijpen bij beving

De versterking van huizen in Appingedam in 2018. Foto: Archief DVHN

Door de snelle afbouw is er minder kans op zware bevingen door gaswinning. Het Staatstoezicht op de Mijnen kan niet meer ingrijpen.

Bij zware bevingen kon het SodM met een meet- en regelprotocol de NAM dwingen de winning terug te schroeven. Volgens de toezichthouder staat nu vast dat bevingen vooral worden veroorzaakt door de drukvereffening in het gasveld en nauwelijks worden beïnvloed door de manier van produceren. Dit betekent dat de kans op bevingen nauwelijks kan worden beïnvloed door tussentijds ingrepen in de winning.

Waakhond herhaalt oproep aan kabinet om tot crisisaanpak te komen

De maatschappelijke ontwrichting van Groningen is echter niet verminderd door de verdere verlaging van de gaswinning. Nog steeds loopt de uitvoering van de versterking flink achter op wat ondanks de afbouw van de winning vereist is.

Tot die conclusie komt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De ‘waakhond’ herhaalt de oproep aan het kabinet om tot een crisisaanpak te komen bij de versterkingsopgave. Volgens het SodM wordt Groningen veiliger, maar moeten de komende jaren nog steeds heel wat huizen worden verstevigd.

De omvang en de prioritering van de huizen in de versterkingsopgave verandert dus niet door de gaswinning. In een advies aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de winning in het gasjaar 2020-2021 roept het SodM op de gasproductie uit het cluster Bierum in het Groningenveld te staken.

Dat is nodig om het risico op aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren.De gasproductie in Groningen wordt komend jaar verlaagd van 11,8 miljard Nm 3 naar 9,3 miljard Nm 3 . De kans op een beving van magnitude 3,6 of hoger neemt daardoor af van 12,5 procent naar 5 procent.

Nieuws

Meest gelezen

menu