Staatstoezicht op de Mijnen wil nader onderzoek naar 'verontrustend' aantal aardbevingen Groningen

Toezichthouder noemt hoeveelheid bevingen Groningen verontrustend Foto: ANP

Het aantal aardbevingen in het Groningen-gasveld ligt hoger dan verwacht. De afwijking ligt in de meeste jaren nog binnen de onzekerheidsmarge, maar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt de ontwikkeling toch 'verontrustend en reden voor nader onderzoek'.

Het aantal bevingen met een magnitude van 1,5 of hoger neemt sinds 2012 af, maar is al wel een aantal keer boven de jaarlijkse verwachting uitgekomen. In de afgelopen twee gasjaren was dat steeds het geval. En voor het lopende gasjaar, dat in oktober is begonnen, is het aantal dat door de modellen wordt voorspeld nu al bereikt.