Stad Groningen negeerde waarschuwingen over risico's bevingen door aardwarmteproject

De officiële start van het warmtenet in Groningen. Foto: Archief Corné Sparidaens

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwde de gemeente Groningen meerdere malen voor het ontstaan van aardbevingen door aardwarmte. Toch zette de stad het project door.

SodM uitte op 28 augustus in een gesprek met projectorganisatie WarmteStad en de gemeente Groningen zijn zorgen en kritiek. De kans op een veilige winning van aardwarmte, het alternatief voor gaswinning, acht de toezichthouder klein: 12,25 procent. Het bevingsrisico is volgens SodM groot. Dat blijkt uit interne stukken, mails en gespreksverslagen die in het bezit zijn van Dagblad van het Noorden .

Cruciale onderzoeken deels tegenstrijdig

SodM stelde in augustus vast dat cruciale onderzoeken van WarmteStad naar de ondergrond deels tegenstrijdig zijn en op onderdelen rammelen. Het ontbreken van een aardbevingsdeskundige in het projectteam werd zorgelijk genoemd. Het systeem dat waarschuwt als de winning van aardwarmte bevingen dreigt te veroorzaken zou lang niet altijd werken.

Uit documenten blijkt dat verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) en burgemeester Peter den Oudsten op 25 september met SodM spraken. Daarin zijn de zorgen van SodM wederom gedeeld, blijkt uit stukken van de toezichthouder.

Twee dagen later, op 27 september, werden raadsleden bijgepraat over de stand van zaken van het geothermieproject. Aanwezigen verklaren dat er met geen woord over de kritiek van SodM op de expertise van WarmteStad is gesproken.

Zorgen over verhoogde kans op aardbevingen

In mei werden zorgen over de verhoogde kans van aardbevingen door het aardwarmteproject ook al gedeeld, blijkt uit een mail. Staatstoezicht vraagt op 23 mei op korte termijn met Groningen en WarmteStad om tafel te gaan. De risico’s en de zorgen moeten worden besproken.

De vrees bestaat dat het aardwarmteproject tot extra aardbevingen leidt in het gaswinningsgewest. Een dag later vraagt het college van B en W de gemeenteraad ruim 5 miljoen euro extra voor het project.

Het college trok vorige week de stekker uit het aardwarmteproject vanwege de toenemende kritiek. Groningen en Waterbedrijf Groningen bezitten elk de helft van de aandelen. Het project – waarbij met ondergrondse, warme zoutwaterbronnen 12.000 huishoudens zouden worden verwarmd – betekent een strop van minimaal 6 miljoen euro.

Nieuws

Meest gelezen

menu