'Stad en Westerkwartier moeten meepraten over doortrekken 380kV-lijn'

De gemeenten Groningen en Westerkwartier praten actief mee over de plannen voor een nieuwe hoogspanningslijn van Stad naar de Noordoostpolder.

Aan de nieuwe hoogspanningslijn tussen Eemshaven en Groningen wordt al druk gewertk (hier bij Hoogkerk), daarna wil Den Haag de leiding doortrekken tot de Noordoostpolder.

Aan de nieuwe hoogspanningslijn tussen Eemshaven en Groningen wordt al druk gewertk (hier bij Hoogkerk), daarna wil Den Haag de leiding doortrekken tot de Noordoostpolder. Foto: Archief Jan Willem van Vliet

Dat heeft het ministerie van economische zaken en klimaat (EZK) toegezegd in het eerste bestuurlijk overleg over het doortrekken van de nieuwe 380kV-leiding die nu wordt aangelegd tussen de Eemshaven en Vierverlaten/Hoogkerk. De nieuwe lijn is nodig om de snelgroeiende stroomproductie van zonne- en windparken te kunnen opvangen op het elektriciteitsnet.

Provincie Groningen dringt aan op stem gemeenten in tracéstudies

Bij het eerste overleg zaten nog alleen de vijf betrokken noordelijke provincies aan tafel met EZK, maar op aandrang van vooral Groningen worden voortaan ook gemeenten langs de beoogde lijn betrokken in de discussie tracévarianten betrokken in het overleg, zegt de Groningse gedeputeerde Mirjam Wulfse.

Het vervolgtraject voor de hoogspanningslijn uit de Eemshaven loopt volgens Wulfse nog zo’n 5 kilometer over Gronings grondgebied. Maar juist daar werken de regionale overheden aan grootscheepse natuurontwikkelingsprojecten (in het zuidelijk Westerkwartier) en aan het nieuwe bedrijvenpark Westpoort (bij Hoogkerk).

Vervolg op 380kV-lijn uit Eemshaven weer uit ijskast wegens groeiend capaciteitstekort

Die processen mogen niet worden geschaad door de 380kV-lijn, heeft de provincie Groningen ‘Den Haag’ laten weten nu EZK de voorbereidingsprocedures opnieuw heeft opgestart. In 2014 gingen die plannen voorlopig in de ijskast na verzet van Friesland. Inmiddels is het capaciteitstekort op het stroomnet echter zo groot dat de lijn er volgens netbeheerder Tennet alsnog moet komen.

,,Wij zijn absoluut overtuigd van nut en noodzaak’’, zegt gedeputeerde Wulfse. Maar juist de Groningse ervaring met het tracé Eemshaven-Vierverlaten leerde de afgelopen jaren dat het overleg met het rijk ‘moeizaam’ verloopt als het gaat over zaken als natuurcompensatie en inpassing in het landschap. Zo hadden politiek en inwoners in het Hogeland de lijn liefst deels ondergronds gezien. Dat strandde echter op de hoge kosten.

Gedeputeerde wil niet slechts doorgeefluik van Haagse boodschap zijn

De regio kan zelf het beste oordelen over natuur en landschap en dus moeten Westerkwartier en Stad kunnen meepraten, vindt Wulfse. Aanvankelijk zouden de provincies ‘hun’ gemeenten moeten informeren vanuit het overleg, maar de gedeputeerde wil niet slechts doorgeefluik zijn. ,,Wij denken graag mee vanuit onze ervaring van de afgelopen jaren, maar ook de gemeenten moeten een stem hebben.’’

Geld of haast mogen niet de doorslag geven bij zo’n forse ingreep in het landschap, stelt Wulfse. Ondergrondse aanleg of een combinatie met bestaande leidingen moet bespreekbaar zijn, ook als het meer tijd en geld kost.

Noodzaak nieuwe lijn moet aan eind proces nog steeds vaststaan

De voorbereidingen vergen bovendien nog jaren tijd: daarbij moet volgens de gedeputeerde in de gaten worden gehouden of de lijn aan het eind van de rit nog nodig is. ,,De ontwikkelingen in waterstoftechnologie en energietransitie gaan zo snel dat de noodzaak over een paar jaar alweer heel anders kan liggen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu