Stad geeft TSN drie weken respijt

Stad geeft TSN drie weken respijt

TSN Thuiszorg krijgt drie weken de tijd haar contractuele verplichtingen in Groningen na te komen. De communicatie tussen gemeente en TSN moet over en weer bovendien fors verbeteren.

TSN Thuiszorg krijgt drie weken de tijd haar contractuele verplichtingen in Groningen na te komen. De communicatie tussen gemeente en TSN moet over en weer bovendien fors verbeteren.

Dat hebben wethouder Ton Schroor en TSN afgesproken in een gesprek over de thuiszorgcrisis in Stad. Vorige week werd bekend dat 150 mensen in Groningen al weken geen huishoudelijke hulp kregen. De boodschap overviel de gemeente. Schroor stelde TSN in gebreke. Sinds dinsdagochtend is bij de gemeente een speciaal belteam in actie om verontruste mensen te woord te staan en verder te helpen.

De wethouder zegt een positief gesprek te hebben gehad met TSN. ,,Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden.'' De wethouder beseft dat de problemen nu niet de wereld uit zijn. ,,Of TSN haar verplichting nu wel nakomt, zal moeten blijken. In het gesprek dat we hebben gehad heb ik wel het gevoel gekregen dat Groningen belangrijk is voor het bedrijf. Ik heb het idee dat de problemen TSN zelf ook een beetje zijn overkomen.''

Mocht het TSN niet lukken binnen drie weken de verplichtingen na te komen, ontstaat er, weet Schroor een nieuw groot probleem. ,,Het is een scenario waar ik liever niet aan denk. Dan zullen alle verloven worden ingetrokken.'' Dat scenario is een van de redenen waarom Schroor niet het contract met TSN heeft willen ontbinden. ,,We hebben het bedrijf in gebreke gesteld. Dan vind ik wel dat je ook wederhoor moet toepassen. Je moet hun kant van het verhaal aanhoren en kijken of je een oplossing kunt vinden. Het contract ontbinden was daarbij de laatste optie. Dat zou betekenen dat we in Groningen in een keer voor 1700 mensen een oplossing hadden moeten zoeken.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu