Gemeente Groningen moet huiswerk overdoen voor vergunning Zuidelijke Ringweg: omwonenden zijn overlast zat

De gemeente Groningen moet binnen vier weken meer informatie verzamelen en openbaar maken over de geluidshinder bij de bouw van een deel van de nieuwe Zuidelijke Ringweg.

Ook als de duisternis invalt wordt er in de bouwput voor het verdiepte deel van de nieuwe Zuidelijke Ringweg nog volop gewerkt, bij De Linie vooral door de Duitse bouwbedrijven uit Combinatie Herepoort. Helemaal links de H.L. Wichersstraat hoek Winschoterdiep.

Ook als de duisternis invalt wordt er in de bouwput voor het verdiepte deel van de nieuwe Zuidelijke Ringweg nog volop gewerkt, bij De Linie vooral door de Duitse bouwbedrijven uit Combinatie Herepoort. Helemaal links de H.L. Wichersstraat hoek Winschoterdiep. Foto: DvhN

B en W van Groningen beweerden deze week dat de geluidhinder voor omwonenden van de H.L. Wichersstraat niet in strijd is met de regels. Het college kon dat echter niet aantonen bij de bezwaarcommissie, die door omwonenden is ingeschakeld.

Bouwterrein op plek woningen

De commissie heeft de informatie nodig om te bepalen of de gemeente terecht een extra vergunning heeft afgegeven voor de werkzaamheden. Die was nodig omdat bouwer Combinatie Herepoort z’n bouwterrein in de straat uitbreidde tot buiten het oorspronkelijke Tracébesluit.

Het bedrijf kreeg daar de kans voor toen Lefier een blok woningen afbrak. Herepoort zat verlegen om extra ruimte naast de bouwput omdat die naar het zuiden opschoof. Er is ook meer ruimte naast de bouwput nodig omdat die ‘nat’ wordt uitgegraven.

Volgens de bezwaarcommissie staat in elk geval vast dat de oude panden van Lefier geen geluid meer tegenhouden voor achterliggende woningen in De Linie en dat het bouwterrein dichter bij huizen aan De Zaayer is komen te liggen. Het bouwverkeer rijdt de huizen niet alleen voorbij, maar keert en wacht ook (met draaiende motor) op het terrein.

1100 vrachtwagens per dag door de ‘tuin’

Bewoners van De Zaayer, die dachten dat ze beschut zaten achter de huizen van Lefier, klagen over diesellucht, geluid van vrachtverkeer en machines, trillingen en uitstoot van diverse schadelijke stoffen pal achter hun huizen. De werkzaamheden (in sommige periodes 1100 vrachtwagens per dag) gaan nog jaren duren, van 7 tot 19 op werkdagen en soms ook op zaterdagen.

Volgens bewoners zijn de bouwers ook vroeger en later aan het werk. Ze ontdekten deze zomer dat er ten onrechte geen vergunning voor de nieuwe bouwplaats was verleend. Die kwam er in juli later alsnog, samen met een steigerwand met geluidwerende doeken.

Onderzoek kwam pas na de vergunning

Tijdens de hoorzitting zei de gemeente dat onderzoek in september - toen de vergunning al was verleend - uitwees dat de milieugevolgen meevallen. De uitbreiding zou niet tot een onevenredige aantasting van de woon- en milieusituatie hebben geleid.

Zo zou er in De Linie minder geluid te horen zijn dan vroeger, toen de zuidbaan van de ringweg iets dichterbij de wijk lag. Bij de metingen is niet naar piekuitstoten gekeken. Bewoners vinden de hele gang van zaken onzorgvuldig. Ze hadden er naar eigen van uit mogen gaan dat de gemeente eerst serieus onderzoek doet en dan pas (eventueel) een vergunning verleent, en zijn bang dat er nog veel ergere dingen met hun woonomgeving gebeuren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg
menu