Stadsbestuur zet komst verslaafden en psychiatrisch patiënten in Skaeve Huse door. Omwonenden in Harkstede onthutst en bezorgd over hun veiligheid

Het stadsbestuur van Groningen steunt ondanks de angst en de bezwaren van vele omwonenden het plan om in Harkstede een groep mensen te huisvesten met zware verslaving en psychiatrische problemen.

Het woonproject Skaeve Huse komt op een steenworp afstand van de woning van Miriam Bergstra aan de Hoofdweg in Harkstede. In de hele straat staan protestborden.

Het woonproject Skaeve Huse komt op een steenworp afstand van de woning van Miriam Bergstra aan de Hoofdweg in Harkstede. In de hele straat staan protestborden. Foto: Jaspar Moulijn

De wethouders Roeland van der Schaaf (PvdA) en Inge Jongman (ChristenUnie) zetten het project Skaeve Huse door. Ze zijn niet gevoelig voor het argument dat er onoverkomelijke veiligheidsrisico’s zijn. Bewoners van Skaeve Huse kunnen sociale en medische behandeling afwijzen en daarmee door onvoorspelbaar gedrag een gevaar vormen voor de omgeving.

Draagvlak ontbreekt

Geschrokken van de boze reacties in de omgeving, zegt Jongman te beseffen dat de komst van deze woonvorm in Harkstede een enorme impact heeft. ,,We weten dat het draagvlak ontbreekt.’’

Van der Schaaf zegt dat het stadsbestuur een heel moeilijk besluit heeft genomen. ,,Wij vinden dat er voor iedereen een goede plek moet zijn. Dak- en thuisloosheid willen we te allen tijde voorkomen. Neemt niet weg dat een locatie geschikt dient te zijn. We willen blijven overleggen met omwonenden, hoe moeilijk dat ook is.’’

Kleine afstand tot andere huizen in Harkstede

De omwonenden zijn het vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders helemaal kwijt. Volgens hen gaat de gemeente voorbij aan de belangrijkste uitkomst van een onderzoek, dat ze zelf heeft laten uitvoeren door het bureau Breuer & Intraval.

Uit dat onderzoek blijkt dat er ‘kritieke risico’s’ kleven aan Skaeve Huse aan de Hoofdweg. Dat ligt voor een groot deel aan de nogal kleine afstand tot de andere huizen in Harkstede. Die is minder dan de 100 meter die eigenlijk minimaal vereist is bij dit soort projecten, en dat is ongebruikelijk. ‘Slechts bij twee andere Nederlandse Skaeve Huse-projecten is de woonvorm ook op minder dan 100 meter afstand van woonhuizen gevestigd’, schrijven de onderzoekers. ‘Ook de ligging aan een doorgaande weg is uniek.’

‘Vertrouwen in gemeentelijke democratie is verdwenen’

,,Wij zijn onthutst’’, zegt bewoner Silla Schouwstra. ,,Het onderzoek toont onomstotelijk aan dat het onverantwoord is deze woonvorm hier te realiseren. Het voldoet niet aan de voorwaarden die Skaeve Huse zelf stelt aan een dergelijk project. Eén belangrijke voorwaarde is dat het plan alleen kan slagen met medewerking van de omgeving. Met het ontwrichtende effect dat het nu al heeft op de omgeving, is het vertrouwen in de gemeentelijke democratie verdwenen. Vooral omdat er een deugdelijk locatie-onderzoek ontbreekt. Het verhaal dat Skaeve Huse alleen in Harkstede kan wordt op geen enkele manier onderbouwd.’’

De gemeente Groningen, wooncorporatie Lefier en zes zorginstellingen willen met Skaeve Huse voor tien jaar de huisvesting regelen voor mensen die niet goed in reguliere huizen terechtkunnen, bijvoorbeeld door een verslaving, psychische problemen of omdat ze overlast veroorzaken. De gemeente Midden-Groningen heeft laten weten dat ze het oneens is met dit project aan de Hoofdweg op het voormalige huisnummer 143a. Het stadsbestuur is daar niet van onder de indruk. ,,We maken onze eigen afweging’’, zegt Van der Schaaf.

‘Hoge hekken doen we niet’

De gemeente wil proberen het gevoel van onveiligheid van de omwonenden weg te nemen. De wethouder denkt aan het zodanig positioneren van de beheerderswoning dat de toezichthouder goed zicht heeft op wat er bij Skaeve Huse gebeurt. Maar ook door goede verlichting te plaatsen.

Van der Schaaf: ,,Hoge hekken doen we niet. Er is ruimte voor maximaal negen huizen, maar gezien de angst bij de bevolking beginnen we langzaam met één of twee. We hebben verzet en emoties gezien en beseffen dat de omgeving boos op ons is. We hopen wel dat de mensen die in Skaeve Huse wonen de kans krijgen om zich hier te vestigen.’’

De wethouder heeft zich laten informeren over de gang van zaken bij soortgelijke opvanglocaties in andere delen van het land. Hij wil de Harksterders geruststellen. ,,Daar blijken mensen na een tijdje niet of nauwelijks last te hebben van de inwoners van Skaeve Huse.’’ De gemeenteraad voert de komende weken besprekingen over het project op deze locatie, waarna op 26 oktober een definitief besluit wordt genomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu