Stadskanaal blijft strijden tegen komst windmolens

RWE wil drie windmolens bouwen aan de Oostpolderdijk

De gemeente Stadskanaal blijft met lobbywerk trachten de komst van windmolens in de Drentse Monden tegen te houden. ,,De oorlog is nog niet verloren'', stelt wethouder Peter Gelling.

Hij reageert daarmee op het door Aa en Hunze en Borger-Odoorn verloren kort geding. Die twee buurgemeenten van Stadskanaal vinden dat de provincie Drenthe moet gaan over die windmolens en niet de rijksoverheid.

Daarom spanden ze het kort geding aan. De rechter oordeelde echter dat het toch echt de Rijksoverheid is die in deze kwestie het bevoegd gezag is en mag beslissen. ,,Die uitspraak is een zware tegenvaller'', zegt Gelling, wethouder namens Gemeentebelangen. ,,Wij stonden natuurlijk volledig achter onze twee buurgemeenten maar hebben zelf niet meegedaan aan het kort geding, omdat de windmolens niet op ons gebied komen te staan.''

'De gevolgen zijn immens'

Maar de vijftig turbines (want uit zoveel molens moet het windmolenpark in de Monden gaan bestaan) worden wel vlakbij de grens met Stadskanaal neergezet. ,,En daarom zitten wij ook absoluut niet op hun komst te wachten. De gevolgen zijn immens. Denk aan geluidsoverlast, waardevermindering van huizen, negatieve gevolgen voor het toerisme, slagschaduw, aantasting van het landschap.'' De kansen op de komst van de turbines zijn door de uitspraak van de rechter groter geworden, beseft Gelling. ,,We moeten afwachten of onze buurgemeenten in hoger beroep gaan maar normaalgesproken is deze slag verloren. Met de provincie als bevoegd gezag hadden we meer invloed gehad. Met het Rijk als bevoegd gezag is die invloed veel geringer. Ja, deze slag is verloren maar de oorlog niet.''

De gemeente Stadskanaal stuurt binnenkort nog een brief naar minister Henk Kamp met daarin het verzoek om een time-out. ,,We willen dat betrokken bewoners eerst beter worden voorgelicht maar ook dat de risico's voor de volksgezondheid als gevolg van de windmolens beter worden onderzocht. Dat is nu niet gebeurd. Procedures zijn niet goed doorlopen. Dat constateert nota bene ook degene die Kamp als zogenoemd gebiedscoördinator heeft aangesteld.''

Hoop gevestigd op Tweede Kamer

Als de minister het verzoek van Stadskanaal naast zich neerlegt en op 4 maart het zogenoemde inpassingplan voor het windmolenpark bekend maakt, kan vervolgens op dat plan worden gereageerd, gedurende zes weken. ,,Dat zullen wij dan ook zeker doen'', verzekert Gelling. ,,Maar onze reactie zal dan weinig veranderen, vrees ik.''

Gelling vestigt zijn hoop vooral op de periode daarna. ,,In het begin van de zomer valt het definitieve besluit in de Tweede Kamer. Wat we dus moeten doen, is de partijen in de Kamer via lobbywerk zien te overtuigen van ons standpunt. We zijn absoluut niet tegen windenergie maar deze plek vinden wij niet de juiste. De impact op het gebied en de bewoners zal heel groot zijn als hier zoveel turbines van tweehonderd meter hoog komen te staan.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens
menu