Staten steunen Staghouwer in roep om spoed achter Gaswet: 'Den Haag, stop met armpje drukken!'

Het blijft zaak de versterkingsoperatie zo snel mogelijk te verankeren in een nieuwe Gaswet, ook zónder twee belangrijke wijzigingen voor de Groningse gedupeerden.

In Appingedam is de versterking al in volle gang maar stokt elders in de aardbevingsregio. Een nieuwe wet moet een juridische basis onder de operatie leggen, maar kabinet en Kamer blijven er over steggelen.

In Appingedam is de versterking al in volle gang maar stokt elders in de aardbevingsregio. Een nieuwe wet moet een juridische basis onder de operatie leggen, maar kabinet en Kamer blijven er over steggelen. Foto: Jan Zeeman

Dat stelt gedeputeerde Henk Staghouwer naar aanleiding van de kritiek in Provinciale Staten op zijn recente brandbrief aan het kabinet over de Tijdelijke wet Groningen. Daarin pleit hij voor snelle besluitvorming, ook zonder twee wijzigingsvoorstellen waarover de minister van economische zaken steggelt met de Tweede Kamer. Die kunnen volgens de gedeputeerde ook later nog in de wet worden opgenomen.

Oppositie: Gedeputeerde loopt te ver voor muziek uit

Daarmee loopt de gedeputeerde veel te ver voor de muziek uit, vinden oppositiepartijen SP, PvhN, Groninger Belang, Partij voor Partij voor de Dieren, 50Plus, PVV en Code Oranje. Zij riepen Gedeputeerde Staten gisteren per motie op om afstand te nemen van de brief, maar kregen daarvoor onvoldoende steun.

Pijnlijk voor de gedeputeerde was dat het ministerie zijn brief direct enthousiast verspreidde: nog vóór hij daar als voorzitter van het Versterkingsoverleg Groningen formeel groen licht voor had van de aangesloten aardbevingsgemeenten.

‘Ongelukkig’, vindt Staghouwer ook zelf. De gedeputeerde benadrukt echter dat hij de concept-tekst alvast naar Den Haag heeft gestuurd ,,in de wetenschap dat er over de bedoeling volstrekte overeenstemming is in de regio.’’ Namelijk: ,,Zo snel mogelijk een wettelijke basis onder de versterking leggen.’’

‘Oproep is helder: Den Haag, hou op met armpje drukken’

Daarin vielen de coalitiepartijen hem woensdag bij. ,,Deze brief is met de beste bedoelingen verstuurd’’, vindt VVD-woordvoerder Nico Bakker. ,,De oproep is aan Kamer en kabinet is helder: Hou nou op met armpje drukken over staatsrecht.’’ ,,De bal ligt nu bij de minister: die moet nu met een reactie komen richting het Versterkingsoverleg.’’

Voorlopig houdt het Haagse ‘armpje drukken’ nog wel even aan. Verantwoordelijk ministers Ollongren en Blok schorten de nieuwe wet op, en komen later dit jaar met een zogeheten novelle naar het parlement: een nieuw wetsvoorstel zonder de wijzigingen die zij willen vermijden.

Vertraging dreigt door herkansing met nieuw voorstel kabinet

Hoeveel vertraging dat oplevert is nog onduidelijk. Oorspronkelijk zou de nieuwe Gaswet donderdag van kracht worden, met daarin het door de Kamer afgedwongen recht voor Groningers op een financiële vergoeding voor rechtsbijstand plus de mogelijkheid om zelf de regio over de versterking van hun huis te voeren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu