Statenfractie GroenLinks wil weten of Groningen met trucjes de stikstofuitspraak van de rechter probeert te omzeilen. 'Het doel van de wetgeving: natuurbescherming, wordt bewust ondermijnd'

Sinds de geruchtmakende uitspraak van de Raad van State in mei 2019 probeert de overheid uit alle macht de stikstofuitstoot omlaag te brengen. De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen is een van de maatregelen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Op last van de Raad van State moet de overheid sinds 2019 maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. De Statenfractie van GroenLinks Groningen wil weten of de provincie Groningen, net als de ‘rijksoverheid en een aantal provincies’ ook wegen heeft gevonden om de uitspraak van de rechter te omzeilen.

‘Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken zijn rijksoverheid en een aantal provincies op zoek gegaan naar bedrijven waarvan het recht om een bepaalde hoeveelheid stikstof uit te stoten niet meer gebruikt wordt’, schrijft de Statenfractie.

‘Met hetzelfde doel worden boerderijen opgekocht en de bedrijfsvoering gestopt. De Statenfractie van GroenLinks betreurt deze ontwikkeling, want op deze manier wordt het doel van de wetgeving, de bescherming van onze natuur, bewust ondermijnd.’

Op papier goed geregeld

Woordvoerder Nadja Siersema: ,,Als we onze natuur willen beschermen moeten de overheden niet op zoek gaan naar trucjes om de wet te omzeilen. Om er achter te komen of de provincie Groningen ook deel heeft aan deze praktijk, heb ik aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of bedrijven of boerderijen gekocht zijn met het doel de stikstofrechten ervan in te zetten voor nieuwe ontwikkelingen. Ook wil ik weten of situaties waarbij de regels worden overtreden worden gedoogd. En niet te vergeten: weet de provincie wel hoeveel stikstof er in werkelijkheid wordt uitgestoten? We moeten niet terug naar een situatie waarin op papier alles goed geregeld is en in de praktijk de natuur nog verder achteruit gaat.”

Nieuws

menu