Statenfractie Partij voor de Dieren wil opheldering over bomenkap in Vierverlaten

TenneT breidt het hoogspanningsnetwerk fors uit vanwege de groeiende vraag naar energie. Foto: Corné Sparidaens

Naar aanleiding van de kap van tientallen bomen bij het hoogspanningsstation Vierverlaten stelt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. De Statenfractie wil van de provincie onder andere weten of de bomen gespaard hadden kunnen worden en waarom de omwonenden niet zijn ingelicht.

Volgens de Partij voor De Dieren waren omwonenden in de veronderstelling dat op het perceel de bomen gespaard zouden blijven en juist zouden worden aangevuld met rietkragen en poelen. Daarnaast meldt de partij dat er zich steeds meer situaties voordoen waarbij burgers geconfronteerd worden met pijnlijke ingrepen in hun leefomgeving, zonder dat zij daarin gekend zijn. Onacceptabel, noemt Statenlid Ankie Voerman.

„Wanneer dringt het nu eens door bij overheden en bedrijven dat mensen zich sterk verbonden voelen met hun leefomgeving? De groene plekken waar je op uit kijkt vanuit je woning, of waar je wandelt of dagelijks langs komt: die kunnen niet gedachteloos op de tekentafel worden weggestreept. En als bomen toch moeten verdwijnen, zorg dan dat je de omwonenden vanaf het begin op de hoogte stelt van de reden voor de kap en de planning, en laat hen meebeslissen over compensatie.”

Adequaat worden geïnformeerd en betrokken bij het proces

De fractie wil dat de provincie bij het verlenen van ontheffingen en vergunningen als voorwaarde stelt dat omwonenden adequaat moeten worden geïnformeerd en betrokken bij het proces. „Als bedrijven zó om gaan met belanghebbenden brengt dit ernstige schade toe aan de participatiebereidheid van burgers, en ontstaat er strijd en wantrouwen in plaats van de gewenste samenwerking”, vertelt Voerman.

Naast vragen over of de bomen gespaard hadden kunnen worden en waarom de omwonenden niet zijn ingelicht, wil de partij informatie over de verloren gegane natuurwaarden van de bomen en de afspraken over compensatie voor de kap.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu