Statenfractie Partij voor de Dieren wil opheldering over bomenkap in Vierverlaten

TenneT breidt het hoogspanningsnetwerk fors uit vanwege de groeiende vraag naar energie. Foto: Corné Sparidaens

Naar aanleiding van de kap van tientallen bomen bij het hoogspanningsstation Vierverlaten stelt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. De Statenfractie wil van de provincie onder andere weten of de bomen gespaard hadden kunnen worden en waarom de omwonenden niet zijn ingelicht.

Volgens de Partij voor De Dieren waren omwonenden in de veronderstelling dat op het perceel de bomen gespaard zouden blijven en juist zouden worden aangevuld met rietkragen en poelen. Daarnaast meldt de partij dat er zich steeds meer situaties voordoen waarbij burgers geconfronteerd worden met pijnlijke ingrepen in hun leefomgeving, zonder dat zij daarin gekend zijn. Onacceptabel, noemt Statenlid Ankie Voerman.

Nieuws

menu