Statenfracties: CvW moet alle schadegevallen behandelen

Hans Alders

Het Centrum Veilig Wonen (CvW) moet alle schadegevallen vanwege de aardbevingen in behandeling nemen, of deze nu wel of niet binnen de zogeheten contourenkaart vallen.

Dat vinden de Statenfracties van Groninger Belang en CDA. Beide partijen hebben vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Deze week werd bekend dat het CvW de afwikkeling van schade buiten het aardbevingsgebied voorlopig staakt in afwachting van de resultaten van een onderzoek in opdracht van Nationaal Coördinator Hans Alders. Eerder liet minister Kamp weten de zogeheten ’omkering van bewijslast’ te koppelen aan de contourenkaart

Het CDA spreekt van een omgekeerde wereld. ,,Gedupeerden hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn en dat hun schade moet worden vergoed. Nu. Niet over een aantal maanden.” Het CDA wil dat Alders wordt overgehaald om de contourenkaart dynamisch te maken.

Groninger Belang stelt dat de contourenkaart gebruikt wordt op een wijze die Alders niet voorstaat. De kaart wordt volgens de partij nu wel gebruikt voor afbakening en beperking van het bevingsgebied en daaraan gerelateerde regelingen. De partij heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Groninger Belang wil dat gedeputeerde Eelco Eikenaar, stuurgroeplid bij het instituut Nationaal Coördinator Groningen, Alders terugfluit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu