Statenfracties: CvW moet alle schadegevallen behandelen

Hans Alders

Het Centrum Veilig Wonen (CvW) moet alle schadegevallen vanwege de aardbevingen in behandeling nemen, of deze nu wel of niet binnen de zogeheten contourenkaart vallen.

Dat vinden de Statenfracties van Groninger Belang en CDA. Beide partijen hebben vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Nieuws

menu