Steeds minder schoolverlaters in Noord-Groningen

Steeds minder schoolverlaters in Groningen

Steeds minder jongeren in Noord-Groningen verlaten zonder diploma voortijdig de school. Afgelopen jaar daalde het aantal schoolverlaters in deze regio met 35 procent. In Noord-Groningen verlieten 106 jongeren zonder diploma het onderwijs. Dat is 1,3 procent van het totaal aantal jongeren. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft dat maandag bekend gemaakt.

De daling in Noord-Groningen is daarmee landelijk het sterkst. De regio's Noord-Holland en de kop van de Noordwest Veluwe volgen op enige afstand. Het Drenthe College en het Alfa College uit Groningen behoren bij de vijf best presterende ROC's met een daling van 18% minder voortijdig schoolverlaters.

 

Bussemaker is positief over de stijging van het aantal jongeren dat met een diploma van school komt. “Scholen en leerplichtambtenaren in de regio Noord-Groningen hebben ervoor gezorgd dat honderden jongeren meteen diploma van school gaan en een betere start op de arbeidsmarkt kunnen maken.” Bussemaker is echter nog niet tevreden. ,,Elke jongere die zonder diploma de school verlaat is er één teveel.”

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu