Stewards gaan ergernis over Ring Zuid te lijf

Stewards zijn vanaf medio volgend jaar op werkdagen te vinden rondom de zuidelijke ringweg om onrust over overlast in te dammen.

De aannemerscombinatie Herepoort, die de vijf jaar durende klus uitvoert, neemt de stewards in dienst. Buurt- en wijkbewoners die overlast van de ombouw van de zuidelijke ringweg ervaren en snel een aanspreekpunt zoeken, kunnen bij deze stewards terecht. De bouwers hopen hiermee het ongenoegen dat zo goed als zeker over de werkzaamheden gaat ontstaan, zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Aannemerscombinatie

De aannemerscombinatie van vier noordelijke bouwbedrijven en twee landelijk opererende bouwers biedt gedurende de klus jaarlijks direct 365 fulltimebanen en indirect nog eens 132. Het is de combinatie gelukt om van de 838 oorspronkelijk te rooien bomen 200 te kunnen laten staan. Voor de 638 bomen die tegen de vlakte gaan moet een evengroot aantal terugkeren.

De combinatie trad gisteren voor de eerste keer gedetailleerd naar buiten over de plannen die de verkeersstroom over de Ring Groningen voor 700 miljoen euro in betere banen moet leiden. Eerder was niet mogelijk, omdat pas vorige week de Raad van State na een langdurige beroepsprocedure van tegenstanders groen licht gaf voor het nieuwe tracé.

Verschillende onderdelen

Nu de Raad van State heeft gesproken word druk gewerkt aan de formulering van honderd omgevingsvergunningen die nodig zijn voor de verschillende onderdelen van het plan. Het nieuwe tracé telt 42 tunnels, bruggen, viaducten en waterwegen. Duidelijkheid over een fietstunnel onder het spoor in de Esperantostraat komt pas medio volgend jaar.

Volgend jaar beginnen de werkzaamheden bij de op- en afritten bij Hoogkerk. De grootste klussen zijn daarna de ombouw van het Julianaplein en de verdieping van het weggedeelte tussen het Julianaplein en het Europaplein, waardoor een nieuw groengebied met de naam Zuiderpark ontstaat. De wegenbouwers benadrukten gisteren de hinder, overlast en ergernis zoveel mogelijk te willen beperken, maar die niet altijd te kunnen voorkomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu