Stichting Tinallinge PLUS stapt naar de rechter (tot aan de Raad van State als dat nodig is) als gemeente Het Hogeland gigastal Tinallinge toestaat

Foto: Pixabay.

Volgens Stichting Tinallinge PLUS zijn er ,,diverse en uitgebreide zienswijzen” ingediend tegen de vestiging van een gigastal met meer dan 900 koeien bij Tinallinge. Ook de stichting diende samen met de vereniging Milieudefensie een zienswijze in. Blijkt gemeente Het Hogeland niet gevoelig voor bezwaren dan wordt naar de rechter gestapt.

Een boer aan de Abbeweersterweg in Tinallinge wil zijn melkveestal vergroten van 600 naar 900 koeien. In juni diende hij daartoe een bouwaanvraag in bij de gemeente.

Inwoners konden daarover hun zienswijze indienen. Nu de indieningstermijn is afgelopen zijn er volgens Stichting Tinallinge PLUS ,,diverse en uitgebreide zienswijzen” ingediend tegen uitbreiding van de stal. Voorzitter van de stichting John Vaneman: ,,Er is veel onrust ontstaan bij bewoners van Tinallinge, bij milieuorganisaties en bij andere burgers in en buiten Groningen. In de zienswijzen wordt een klemmend beroep op het college van gemeente Het Hogeland gedaan om geen vergunning te geven voor een intensieve veehouderij met meer dan 900 koeien in een kwetsbaar wierdenlandschap”.

‘Enorme toename van overlast’

Stichting Tinallinge PLUS stelde haar zienswijze samen met vereniging Milieudefensie op. Volgens de stichting is het ontwerpbesluit van de gemeente in strijd met het bestemmingsplan van de boerderij. Vaneman: ,,We zullen juridische stappen nemen als het college toch volhardt in haar voornemen de vergunning te verlenen. We hebben de gemeenteraad expliciet verzocht haar positie als volksvertegenwoordigers in te nemen en een enorme toename van verkeersoverlast, uitstoot van stik- en fijnstof en het nog verder in gevaar brengen van onze weidevogels te voorkomen”.

Grijze muur

De stal zal ook voor ruimtelijke verstoring zorgen volgens Vaneman. ,,Een dergelijke grote gigastal zal als een grijze muur opdoemen in het weidse landschap.”

Als gemeente Het Hogeland de uitbreiding van de stal toch toestaat stapt Stichting Tinallinge PLUS naar de rechter ,,en indien noodzakelijk naar de Raad van State”.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu