Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland wil vasthouden aan status 'karakteristieke' sloot

Jens Enemark, Martin Clobus en Gerben Mulder van stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Foto: Archief DvhN

De pas opgerichte stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland plaatst vraagtekens bij de wijze waarop onderzoek is uitgevoerd naar de natuurkundige kwaliteiten van een particuliere sloot.

In alle rapporten van provincie en de voormalige gemeente Zuidhorn werd er van uitgegaan dat de betreffende sloot van veehouder Henk van der Helm ‘karakteristiek’ is. Tot tweemaal toe zou de boer slootdempingen hebben uitgevoerd. Dat was reden voor Zuidhorn om de veehouder enkele jaren te gelasten de sloot op straffe van een dwangsom in oude staat te herstellen.

Nadat de boer protest aantekende, stelde de gemeente Westerkwartier begin vorig jaar onderzoek in. Volgens onderzoeksbureau De Steekproef is de sloot niet gerelateerd aan een getijdengeul of kreekbedding. Om die reden is het bureau van mening dat de sloot niet langer als ‘karakteristiek’ aangemerkt dient te worden. Dat advies namen B en W over.

Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland is van oordeel dat de onderzoeksopdracht door de gemeente te eenzijdig was geformuleerd. ,,De vraag had moeten zijn of de sloot van Van der Helm al of niet terecht onderdeel uitmaakt van het beschermde slotenpatroon van Middag-Humsterland.’’

Niet direct gerelateerd

De stichting geeft zelf toe dat de betreffende sloot niet direct gerelateerd is aan een natuurlijke waterloop. Maar daardoor verandert de status ‘karakteristieke’ sloot niet, meent zij. De stichting schrijft: ,,Een sloot is niet alleen historisch karakteristiek of waardevol als deze in een voormalige getijdengeul ligt. De sloot dient als ondersteuning van het kleinschalige verkavelingspatroon en accentueert bovendien de loop van de oude getijdengeul waarlangs Niehove is ontstaan.’’

Volgens de stichting gaat 99 procent van boeren in het Middag-Humsterland zorgvuldig om met de ‘karakteristieke’ sloten in dit gebied. Van het besluit van B en W om de opgelegde dwangsom aan Van der Helm in te trekken, gaat volgens de stichting een foutief signaal uit. De stichting adviseert de gemeenteraad daarom om B en W terug te fluiten. Op aandrang van GroenLinks en D66 vindt deze week een interpellatiedebat plaats over de kwestie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu