Stieneke van der Graaf uit Groningen keert namens de ChristenUnie terug als lid van de Tweede Kamer: 'Ik ervaar het als een groot voorrecht'

Foto: ChristenUnie

Stieneke van der Graaf uit Groningen is dinsdag beëdigd als Kamerlid voor de ChristenUnie. Doordat Carola Schouten het ambt als Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft aanvaardt en het Kamerlidmaatschap neerlegt, neemt Van der Graaf opnieuw plaats in de Tweede Kamer.

Eerder was Van der Graaf al Kamerlid van 31 oktober 2017 tot 30 maart 2021. Ze zal zich in haar nieuwe periode bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en Europa, binnenlandse zaken, infrastructuur, economische zaken, beroeps- en hoger onderwijs, cultuur en media. Daarnaast neemt Van der Graaf opnieuw haar plaats in als lid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.