Stieneke van der Graaf uit Groningen keert namens de ChristenUnie terug als lid van de Tweede Kamer: 'Ik ervaar het als een groot voorrecht'

Foto: ChristenUnie

Stieneke van der Graaf uit Groningen is dinsdag beëdigd als Kamerlid voor de ChristenUnie. Doordat Carola Schouten het ambt als Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft aanvaardt en het Kamerlidmaatschap neerlegt, neemt Van der Graaf opnieuw plaats in de Tweede Kamer.

Eerder was Van der Graaf al Kamerlid van 31 oktober 2017 tot 30 maart 2021. Ze zal zich in haar nieuwe periode bezighouden met ontwikkelingssamenwerking en Europa, binnenlandse zaken, infrastructuur, economische zaken, beroeps- en hoger onderwijs, cultuur en media. Daarnaast neemt Van der Graaf opnieuw haar plaats in als lid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

‘Na ruim 9 maanden keer ik terug in de Tweede Kamer en mag ik in dit ambt verdergaan met het streven naar recht en gerechtigheid’, reageert Van der Graaf. ‘Ik ervaar het als een groot voorrecht en ben dankbaar dat ik de mensen die mij hun stem en vertrouwen hebben gegeven alsnog mag vertegenwoordigen. Daarbij ben ik zeer gedreven opnieuw mijn rol te vervullen als lid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.’

Op volle sterkte

Fractieleider Gert-Jan Segers is blij met de rentree van Van der Graaf: ‘Het is geweldig dat we onze fractie nu weer op volle sterkte is doordat Stieneke opnieuw toetreedt. Ze is een ervaren, kundig en bevlogen Kamerlid en bovendien een plezierige collega. Het is mooi dat ze zich als Groningse aan kan sluiten bij de enquêtecommissie die onderzoek naar de aardgaswinning in Groningen. Met haar achtergrond en drive om recht te doen, heb ik veel vertrouwen dat ze daar een goede bijdrage kan leveren.’

Nieuws

menu