Stijging meldingen misstanden bij RUG

Het aantal meldingen van misstanden bij de Rijksuniversiteit Groningen is gestegen. Foto Frits Poelman

Het aantal meldingen van studenten en medewerkers van misstanden bij de Rijksuniversiteit Groningen is wederom gestegen. In 2018 kwamen er bij de vertrouwenspersoon 144 meldingen binnen. Vorig jaar waren dit er 171.

De universiteit telt 30.000 studenten en 7.000 medewerkers. Net zoals voorgaande jaren stapten meer vrouwen dan mannen (106 tegenover 65) naar de vertrouwenspersoon, maar de stijging komt vooral omdat meer buitenlandse studenten en medewerkers (69 in 2019 tegenover 48 in 2018) een melding deden. Zij klagen onder meer over intimidatie en discriminatie. Een verklaring is dat de RUG meer aandacht besteedt aan sociale veiligheid. Ook weten studenten en personeel de vertrouwenspersoon beter te vinden. Opvallend is dat meer mannen aangifte deden.

Meer buitenlandse studenten stappen naar vertrouwenspersoon

Veertig meldingen gaan over conflicten met leidinggevenden. In 2018 waren dit er nog 27. Medewerkers hebben onder meer het gevoel dat ze gedwarsboomd bij hun kansen op een promotie en zijn ook zwaar ontevreden over de in hun ogen onvoldoende begeleiding bij een promotieonderzoek. De angst voor nadelige gevolgen wanneer ze hier melding van doen, is groot.

De vertrouwenspersonen schrijft over studenten die promotieonderzoek doen: ‘PhD studenten met een Marie-Curie beurs worden soms aan hun lot overgelaten door de supervisoren. Er lijkt soms nauwelijks sprake van begeleiding door supervisoren. Dit geldt overigens ook voor ‘normale’ PhD studenten die om allerlei redenen na beëindiging van het contract nog moeten promoveren in eigen tijd. Ook speciale aandacht voor PhD studenten (promotiestudenten) die tussen het wal en schip vallen als het gaat om begeleiding en sturing. Het lijkt soms of niemand zich verantwoordelijk voelt voor deze categorie PhD studenten.’

RUG onderzoekt komst ombudsman

Een aantal partijen in de Universiteitsraad drong er donderdagochtend op aan de zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon te verbeteren. Enkele maken zich zorgen over de onafhankelijk van de vertrouwenspersoon en pleitten voor een onafhankelijke ombudsman. Bestuursvoorzitter Jouke de Vries zei dat wordt onderzocht of er naast een vertrouwenspersoon ook een ombudsfunctionaris komt.

Andere klachten gaan onder meer over de werkomstandigheden (gebrek aan sociale veiligheid) en ongelijke behandeling

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu