Jaap Kuin geïrriteerd over stilleggen schadeafhandelingen in Pekela; hij heeft contact met eveneens gedupeerde gemeente Noordenveld

Jaap Kuin burgemeester van Pekela Foto: Harry Tielman

Pekela gaat met de gemeente Noordenveld verhaal halen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over het stilleggen van schademeldingen in beide gemeenten.

,,We zijn hier absoluut niet gelukkig mee en het besluit is ook niet uit te leggen. Ik kan onze inwoners in ieder geval geen antwoord geven”, zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela. Hij heeft over de maatregel contact gezocht met zijn collega Klaas Smid in Noordenveld. Achter de schermen wordt in kaart gebracht om hoeveel gevallen het gaat in beide gemeenten. ,,En ik wil in gesprek met Bas Kortmann, voorzitter Bestuur IMG. Ook met de provincie wil ik over het besluit van gedachten wisselen.”

Kuin geïrriteerd over periode van onzekerheid

Het irriteert Kuin dat zijn inwoners weer een poos in onzekerheid blijven over de afhandeling van hun schademelding. ,,En ik vind ook dat er sprake is van rechtsongelijkheid. In onze gemeente is er bijvoorbeeld zeker een geval waarbij de ene buurman wel schade krijgt uitbetaald, omdat het mijnbouwschade betreft, maar de andere buurman krijgt niets uitgekeerd, omdat het geen mijnbouwschade is, terwijl de scheuren nagenoeg identiek zijn.”

Waar op het gemeentehuis van Noordenveld zich gedupeerde inwoners hebben gemeld, is het aantal in Pekela nog beperkt gebleven. ,,Daarom gaan onze medewerkers het nu zelf in kaart proberen te brengen.” De meeste stilgelegde gevallen komen overigens ook uit de kop van Drenthe grenzend aan het Westerkwartier.

Het IMG maakte vorige maand bekend de afhandeling van zo’n 1250 schademeldingen tijdelijk stil te leggen. Het gaat om schadegevallen aan de rand van het Groningenveld - delen van Pekela, Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt- en de gasopslag bij Norg.

Kortmann heeft Kuin inmiddels per brief laten weten dat er sinds 19 maart 2018 ruim 700 schademeldingen zijn afgehandeld in die twee gebieden. Er werd bij 661 schademeldingen vergoeding toegekend en bij 57 schademeldingen geen vergoeding. Meer dan de helft van de afwijzingen vond in de laatste twee maanden plaats. Er staan nu nog ruim 1250 schademeldingen open.

Nader advies over Oost-Groningen kop van Drenthe

Het IMG heeft deze meldingen stilgelegd, omdat er werd geconstateerd dat er sprake was van een toename van het aantal afwijzingen van schademeldingen in een specifiek gebied. Dat leidde tot vragen en onrust onder schademelders. IMG heeft daarop besloten om de TU Delft en TNO om een nader advies te vragen en tot dat moment geen besluiten te nemen op aanvragen uit dit gebied.

,,Kortmann heeft ons aangegeven te begrijpen dat het afwachten op het advies en de gevolgen die het IMG daar aan kan verbinden, voor de betrokken schademelders een periode van onzekerheid betekent. Maar tegelijk sluit het IMG zijn ogen niet voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Kortmann vindt het daarom van belang dat dit nu diepgaand wordt uitgezocht.”

Het gaat hier volgens het IMG om een gebied waar geen schade kan zijn ontstaan door aardbevingen, maar waar wel diepe bodemdaling en -stijging plaatsvond. In afwachting van het nader advies worden er geen besluiten genomen over die 1250 openstaande schademeldingen. Ook worden er tijdelijk geen nieuwe schade-opnames gepland. De reeds geplande schade-opnames gaan door en adviesrapporten die in de maak zijn, worden afgerond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu