Strafrechterlijk onderzoek naar NAM-lek duurt nog zeker twee maanden

Na het lek van 2 oktober verspreidde zich een naar olie stinkende drab op het Afwateringskanaal in Farmsum. Pas na zes dagen werd vastgesteld dat het aardgascondensaat van het naburige NAM-tankenpark betrof. Foto: Archief Huisman Media

Het parket in Amsterdam verwacht nog zeker twee maanden nodig te hebben voor onderzoek naar het weglekken van aardgascondensaat in Farmsum.

Dat zegt een woordvoerder van het functioneel parket, dat onder meer is belast met milieutechnisch onderzoek bij het Openbaar Ministerie. ,,Het is een complexe zaak, waarvoor veel expertise nodig is. Het kost gewoon veel tijd. Belt u over twee maanden nog maar eens terug.’’

Justitie verdenkt de NAM ervan in Farmsum in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld en begon een strafrechtelijk onderzoek.

30 kuub giftig aardgascondensaat

Op 2 oktober vorig jaar lekte na een storing op het NAM-tankenpark in Farmsum 30 kuub giftig aardgascondensaat weg. Het euvel werd veroorzaakt door een kapotte pomp, terwijl een reservepomp niet werd ingeschakeld.

Hoewel er wel een alarm afging, reageerde NAM-personeel daar aanvankelijk niet op. De NAM ontkende eerst ook dat er condensaat was weggelekt en gaf dat pas na zes dagen toe. NAM-directeur Atema bood daar later zijn verontschuldigingen voor aan.

Oppervlaktewater

Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof die vrijkomt bij de gaswinning en onder meer benzeen, tolueen en kwik bevat. Vanuit de opslag in Farmsum gaat het mengsel per tankschip naar de Botlek, waar het wordt verwerkt.

Het grootste deel van het in Farmsum weggelekte condensaat, zo’n 29 kuub, belandde in het oppervlaktewater. De aanwezigheid van de stof zorgde voor forse overlast bij bewoners. Die maakten gewag van hoofdpijn, keelpijn, benauwdheid en misselijkheid.

Verscherpt toezicht

Het tankenpark staat sinds het incident onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dat heeft de NAM opgedragen een flinke stapel rapporten in te leveren, onder meer over de gevolgen van de blootstelling van omwonenden aan giftige stoffen en de sanering van het riool en de bodem.

Ook moet het gasbedrijf nog een definitief rapport inleveren over het voorval met daarin maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Sanering

De NAM heeft het riool laten schoonmaken en heeft ook een plan gemaakt voor de sanering van de verontreinigde bodem. Dat is voor goedkeuring zowel naar het Staatstoezicht op de Mijnen als de provincie gestuurd.

De verwachting is dat SodM binnenkort bekend maakt of het tevreden is met de NAM-rapportages en maatregelen.

Nieuws

Meest gelezen

menu