Geen mega-bedrijven tussen Westerlee en Scheemda. 'Het landschap zou worden aangetast'

In het open gebied tussen Westerlee en Scheemda wordt toch geen industrieterrein voor grote, zogenoemde XXL-bedrijven ontwikkeld.

Tijdens de informatiebijeenkomst in Westerlee werd ludiek geprotesteerd tegen het 'snertplan' voor een XXL-terrein

Tijdens de informatiebijeenkomst in Westerlee werd ludiek geprotesteerd tegen het 'snertplan' voor een XXL-terrein Foto: Huisman Media

Dat voornemen stond aanvankelijk in het toekomstplan voor de A7/N33-regio maar is daar uit gehaald, zo hebben de betrokken gemeenten en de provincie Groningen bekendgemaakt. Dit is besloten na bezwaren en felle protesten van inwoners van Westerlee en Scheemda. Zij richtten vanwege het voornemen de Stichting Geen Draagvlak op.

Enorm blij

De bestuurders daarvan werden dinsdagavond door de gemeente Oldambt op de hoogte gebracht van het schrappen van het plan. ,,We zijn daar natuurlijk enorm blij mee’’, zegt Janneke Neel, een van hen. ,,We zagen zo’n XXL-terrein in dat open gebied niet zitten. Het landschap zou worden aangetast, landbouwgrond zou verloren gaan. Dat willen we niet.’’

Het toekomstplan voor de A7/N33-regio is er op gericht het gebied nabij die twee wegen op allerlei manieren te versterken, en dan met name op het grondgebied van de gemeenten Oldambt, Veendam en Midden-Groningen. In de afgelopen periode werden informatiebijeenkomsten georganiseerd waarop inwoners hun mening konden geven. Mede op basis daarvan is het plan nu op verschillende manieren aangepast en aangevuld.

Kleine dorpen

Zo wordt in plaats van het uitbreiden van het bedrijventerrein Rengers bij Kolham nu nader onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen rond Hoogezand-Sappemeer. Ook wordt bekeken of in het gebied meer geïnvesteerd kan worden in zonnepanelen op daken, in plaats van het aanleggen van zonneparken op landbouwgrond. Extra aandacht voor landbouw, toerisme en nieuwbouwmogelijkheden in kleine dorpen is ook iets wat de inwoners van het gebied willen en waar de provincie- en gemeentebestuurders proberen aan tegemoet te komen.

Nieuws

menu