Het besluit van de bisschoppen om de missen in de kerstnacht af te gelasten, vindt begrip bij pastoor Jos Deuling in Zuidoost-Groningen. 'Je moet geen enkele risico willen nemen'

In de Rooms-Katholieke kerken worden in de komende kerstnacht geen missen gehouden. De Nederlandse bisschoppen hebben dat besloten.

Pastoor Jos Deuling heeft begrip voor het bisschoppelijk besluit

Pastoor Jos Deuling heeft begrip voor het bisschoppelijk besluit Foto: Harry Tielman

Onder hen Ron van den Hout, bisschop van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.