Strenge afdeling in azc Ter Apel volop in bedrijf: 'We willen het aantal mannen dat er verblijft uitbreiden naar 180'

De gescheiden locatie voor veiligelanders binnen het asielcentrum in Ter Apel is volop in bedrijf en herbergt voortdurend dertig alleenstaande mannen.

De extra beveiligde opvang binnen het asielcentrum in Ter Apel gaat uiteindelijk 180 veiligelanders herbergen.

De extra beveiligde opvang binnen het asielcentrum in Ter Apel gaat uiteindelijk 180 veiligelanders herbergen. Foto: Archief Boudewijn Benting

Dat stelt Henk Wolthof, die als door het rijk aangestelde ketenmarinier de taak heeft overlast door veiligelanders in Ter Apel, onder meer in de vorm van winkeldiefstallen, terug te dringen.

,,Die dertig alleenstaande mannen uit veilig verklaarde landen maken in principe geen kans op een verblijfsvergunning’’, zegt Wolthof. ,,Ze hebben een plekje in de separate opvang gekregen na hun aankomst in Ter Apel, dus niet nadat ze overlast hadden gepleegd. Ze worden extra bewaakt, krijgen geen leefgeld en moeten zich enkele keren per dag melden, zodat ze niet uren in het dorp kunnen rondlopen. Dit regime wordt gehandhaafd totdat hun asielprocedure is doorlopen en ze Nederland moeten verlaten. Met deze aanpak willen we veiligelanders ontmoedigen naar Nederland te komen.’’

Voortdurend in de nek

Wolthof is tevreden over de start van de separate opvang, waarvan de komst in september door het ministerie van Justitie en Veiligheid werd afgekondigd. ,,Incidenten hebben zich binnen die locatie nog niet voorgedaan, we zitten de bewoners daar als het ware voortdurend in de nek.’’

Wel is het zo dat er momenteel in het reguliere asielcentrum in Ter Apel ook alleenstaande veiligelanders verblijven. Voor een aantal van hen, niet voor allen, geldt een soberder regime. ,,We hebben afgesproken dat we binnen de separate opvang beginnen met een maximum van dertig personen en kijken hoe de aanpak functioneert’’, aldus Wolthof. ,,We willen het aantal mannen dat er verblijft uitbreiden naar 180. En voor de duidelijkheid: dat zijn dan geen extra veiligelanders die Ter Apel krijgt.’’

Geen enkele gemeente wil veiligelanders opvangen

Wolthof benadrukt dat het uiteindelijke doel is dat elders in het land een aparte opvanglocatie voor veiligelanders komt, waardoor de druk op Ter Apel minder groot wordt. Maar tot nu toe is er geen gemeente die zo’n locatie wil.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu