Strenger beleid 'veiligelanders' in azc Ter Apel, maar de gemeente Westerwolde is niet tevreden. Hoe zit dat? Vijf vragen en antwoorden

De strengere opvang voor asielzoekers in Ter Apel leidt niet tot euforie bij de gemeente Westerwolde Foto: Boudewijn Benting

‘Veiligelanders’ krijgen een strengere opvang binnen het asielcentrum van Ter Apel. Het rijk hoopt zo overlast in Ter Apel te verminderen. Toch is er bij de gemeente Westerwolde geen sprake van euforie. Waar wringt de schoen? Vijf vragen.

Hoeveel mensen uit veilige landen melden zich in eigenlijk in Ter Apel?

Het asielcentrum kan maximaal tweeduizend mensen herbergen. In de praktijk verblijven er gemiddeld zo’n 180 veiligelanders die potentiële overlastgevers zijn. Het percentage ‘lastpakken’ is dus niet uitzonderlijk groot.

De overlast, denk aan winkeldiefstallen, is wel groot en dat al jaren lang. Daarom is er bij Westerwolde geen euforie over de strengere opvang in Ter Apel. De strengere opvang betekent niet in dat veiligelanders helemaal niet meer in het dorpscentrum kunnen komen en daar ‘kwaad’ kunnen doen. De grote wens van de gemeente is dat veiligelanders elders in het land in een speciale locatie worden opgevangen.

Het asielcentrum levert Ter Apel en omgeving veel op: denk aan de vele honderden arbeidsplaatsen. Geeft Westerwolde met haar standpunt niet aan vooral de lusten en niet de lasten te willen?

In Ter Apel staat al jaren het grootste asielcentrum van het land waar pas gearriveerde asielzoekers zich melden. Westerwolde heeft een contract met het COA, dat zegt dat dit centrum tot 2040 blijft. De gemeente vindt dat Ter Apel, met ruim zevenduizend inwoners, zo een grote bijdrage levert aan de asielopvang. Ze vindt ook dat het niet kan dat het dorp al jarenlang kampt met de overlast en dat wellicht nog jaren moet doen. Ze vindt dat zo een onevenredig grote druk op het dorp wordt gelegd en wil daarom die speciale opvang elders.

Het rijk nam al verschillende maatregelen tegen de overlast. Een asielbus, ketenmariniers, nu de speciale opvang. Er gebeurt toch al behoorlijk veel?

Die maatregelen werden genomen nadat de gemeente, middenstanders in het dorp en vervoerder Qbuzz aan de bel hadden getrokken. Enkele ervan waren maatregelen ‘achteraf’, bedoeld om overlast in te dammen. De speciale opvang is een maatregel ‘aan de voorkant’, bedoeld om ervoor te zorgen dat er helemaal geen overlast komt. Westerwolde vindt dat prima, maar ziet dus het liefst dat die maatregel elders wordt uitgevoerd.

Moet Westerwolde niet veel meer haar tanden laten zien in Den Haag?

Burgemeester Jaap Velema zit regelmatig in Den Haag om te praten over de overlast, de gemeenteraad stuurde al enkele moties richting de residentie en zwaaide zelfs al eens met het contract dat is gesloten met het COA. Heel veel meer kan de gemeente niet doen. Ze wil ook niet af van het asielcentrum, ook vanwege de arbeidsplaatsen. Ze moet vooral hopen op een andere gemeente die aanbiedt de veiligelanders op te nemen of op andere (internationale) regels waar het om de opvang van veiligelanders gaat.

Hoe groot is de kans dat de wens van Westerwolde wordt vervuld?

Op dit moment lijkt die kans klein. Geen gemeente lijkt bereid een speciale locatie voor potentiële overlastgevers uit veilig verklaarde landen op te willen zetten.

Nieuws

Meest gelezen

menu