Stress door versterking huizen in bevingsgebied Groningen

Hier zijn de boeren boos om. Foto: archief ANP

De moeizaam op gang komende versterking van huizen in het bevingsgebied is ingewikkelder dan gedacht. Dat constateert Nationaal Coördinator Alders.

In het nieuwste concept voor zijn meerjarenprogramma staat Alders stil bij de versterkingsoperatie, die krakend en piepend tot stilstand lijkt te komen. De afgesproken aantallen inspecties en versterkingsadviezen worden lang niet gehaald. Daardoor dreigt volgend jaar een stuwmeer, waardoor de dan geplande aantallen al even problematisch worden.

Nog complexer

,,We moeten vaststellen dat er verschillende oorzaken zijn dat de verwachtingen voor 2017 niet waar gemaakt worden. De versterkingsoperatie is nog complexer dan al gedacht, zowel op technisch, juridisch als maatschappelijk en organisatorisch vlak’’, meldt Alders. ,,We moeten ook eerlijk zijn dat sommige zaken gewoon niet goed gegaan zijn en niet voor herhaling vatbaar.’’

Bewoners zitten niet te wachten op de versterking van hun huis door alle bijkomende problemen. ,,Verbouwen en verhuizen zijn stressfactoren van de eerste orde.’’

Economische waarde

Wanneer de versterking van een woning te kostbaar wordt, kan worden gekozen voor sloop en nieuwbouw. Dat gebeurt wanneer versteviging meer kost dan 150 procent van de economische waarde van een huis of meer dan 100 procent van de herbouwwaarde. In de praktijk kost dit veel meer tijd. Alles moet worden afgestemd met de bewoner.

Er is een overeenkomst met de NAM over de rol van het gasbedrijf bij de operatie. De NAM legt die voor aan de aandeelhouders.

Het CVW, nu nog een uitvoeringsorgaan van de NAM voor de schadeafhandeling, verliest zijn zelfstandigheid en wordt een ‘service instituut’ voor Alders. Hij vindt dat het CVW zich onvoldoende heeft aangepast en gaat de club zelf aansturen.

Nieuws

Meest gelezen

menu