Stress door versterking huizen in bevingsgebied Groningen

Hier zijn de boeren boos om. Foto: archief ANP

De moeizaam op gang komende versterking van huizen in het bevingsgebied is ingewikkelder dan gedacht. Dat constateert Nationaal Coördinator Alders.

In het nieuwste concept voor zijn meerjarenprogramma staat Alders stil bij de versterkingsoperatie, die krakend en piepend tot stilstand lijkt te komen. De afgesproken aantallen inspecties en versterkingsadviezen worden lang niet gehaald. Daardoor dreigt volgend jaar een stuwmeer, waardoor de dan geplande aantallen al even problematisch worden.

Nog complexer

Nieuws

menu